– Avtalespesialistene må sikres inntektsvekst

Avtale forsegles med håndtrykk

– Avtalespesialister må sikres samme inntektsvekst som resten av offentlig sektor, sier Rune Frøyland, visepresident i Psykologforeningen.

Psykologforeningen innledet 15. mai forhandlinger om takster og driftstilskudd med Helse- og omsorgdepartementet, Finansdepartementet, Helsedirektoratet og de Regionale helseforetakene (RHF). Forhandlingsleder for Psykologforeningen, visepresident Rune Frøyland, la i sin innledning vekt på at avtalespesialister må sikres samme inntektsvekst som resten av offentlig sektor.

Helsenett

Frøyland trakk frem den betydelige prisøkningen som er varslet på abonnementsprisen til Helsenett, og han fremholdt at dette er en stor utgiftspost for avtalespesialistene. Fra avtalen om innføring av Helsenett ble inngått i 2015 og frem til varslet prisøkning fra 2019, vil prisen være doblet. Dette må kompenseres sa Frøyland, som også kommenterte at Helsenett har begrenset funksjonalitet for avtalespesialister ettersom bl.a kommunikasjon til fastleger fungerer for dårlig.

 

"

Abonnementsprisen på Helsenett er en stor utgiftspost for avtalespesialistene

"

Psykologforeningens forhandlingsleder snakket om behovet for å stimulere ytterligere til bruk av gruppeterapi som en funksjonell behandlingsform i privat praksis.

Flere pasienter kan gis tilbud gjennom denne terapiformen, og for mange pasienter er det en stor verdi å ha behandlingsaktivitet i et fellesskap med andre, sa Frøyland. For å stimulere til økt bruk krever Psykologforeningen at starttaksten for de første seks behandlinger hos avtalespesialister (takst 27), også kan brukes for pasienter som er i gruppe.

Frøyland viste til bruk av  terapeutiske samtaler over Internett med lyd og bilde ettersom det nå kan leveres med sikker linje via Helsenett. Psykologforeningen mener at dette er nyttig, særlig i områder av landet med lange avstander mellom pasient og psykolog. Psykologforeningen vil komme tilbake til hvordan takstsystemet kan videreutvikles for å imøtekomme ny teknologi.  

Ventelistekoordinator

Avslutningsvis tok Frøyland opp med RHF`ene at Helse Vest RHF nå vil avslutte sin ordning med ventelistekoordinator. Begrunnelsen er at det pasienthenvisninger hoper seg opp hos koordinatoren. Helse Vest RHF vil i stedet overføre ventelisteansvaret til de enkelte avtalespesialistene i Helse Vest-området, som blir ytterligere administrativt belastet og som får redusert sin tid til pasienter. Dette er vi kritisk til, sa Frøyland.

I Psykologforeningens forhandlingsdelegasjon møter i tillegg til Rune Frøyland avtalespesialistene Knut Follesø, Grete Schau og Hilde Medgard. Fra Psykologforeningens sekretariat møter spesialrådgiver Heidi Roald og spesialrådgiver Julius Okkenhaug.

Staten vil legge frem sitt første tilbud 1.juni. Forhandlingene fortsetter i etterkant av dette.

Emneord: privatpraksis

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.