Vil måle effekten av psykologiske tiltak på demens

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten skal oppsummere forskning på effekter av ikke-medikamentell behandling av personer med demens, blant annet psykologiske tiltak.

Prosjektet er en bestilling fra Helsedirektoratet og skal danne grunnlag for en veileder for helsepersonell.

Måle effekter

Hensikten med prosjektet er å få svar på hva som er effekten av:

  • Psykologiske tiltak
  • Fysisk aktivitet og fysioterapi
  • Pleie- og omsorgstiltak

Les mer om prosjektet på Kunnskapssenterets nettsider.

Prosjektet vil blant annet se nærmere på tiltakenes innvirkning på:

  • Nevropsykiatriske symptomer/ Behavioural and psychological symptoms of dementia (BPSD); slik som agitasjon, depresjon og angst.
  • Kognisjon
  • Livskvalitet
  • Daglig funksjon (activities of daily living (ADL))
  • Heldøgnsomsorg
  • Pårørendes omsorgsbyrde og livskvalitet.

Den gode dagen

Prosjekt er en del av av Demensplan 2015 Den gode dagen som skal bidra til å styrke kvaliteten, kompetansen og kapasiteten i tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende.

Det fins om lag 70 000 personer med demens i Norge. Over halvparten bor hjemme.  Undersøkelser at om lag 80 prosent av alle som bor i sykeheim har ei eller anna form for demens).

Kunnskapsoppsummeringen skal etter planen være ferdig i løpet av høsten 2014.

"Opplev" demens

Ønsker du  oppleve hvordan demens sletter minner og venner fra hjernen, kan du som er Facebook-bruker benytte en egen APP utviklet av  Alzheimers Research UK  . Formålet er å gjøre folk mer oppmerksomme på sykdommen.

Den nye appen  FaceDementia  «tar over» din personlige Facebook-side ved at den midlertidig sletter viktige minner.

Emneord: eldre , forskning

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.