- Støre skaper forventninger

Jonas Gahr Støre.

Jonas Gahr Støre.

"Samfunnet må utformes slik at det hindrer sykdom og uhelse.  En god primærhelsetjeneste er forutsetningen for at spesialisthelsetjenesten skal kunne ivareta sitt ansvar på en god måte." Budskapet fra helseminister Jonas Gahr Støre var tydelig da han onsdag 30.1. holdt sin bredt anlagte tale om de politiske mål og forventninger regjeringen har til sykehus-Norge.

– Samhandlingsreformen legger til grunn at mer behandling og flere tjenester skal tilbys i kommunene. Det er en historisk retningsreform, sa han.

Førstelinjeforsvaret

Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard mener at helseministerens budskap gir grunn til forventninger. Kommunenes avgjørende rolle med ansvaret for det han kalte «førstelinjeforsvaret» mot sykdom og uførhet er av stor betydning for befolkningen.  Helseministeren pekte på at fremtidens primærhelsetjeneste må styrkes og tilpasses vår tid.

Støre uttalte at kommunene vil ha behov for en rekke helsefagarbeidere, deriblant psykologer, og varslet en stortingsmelding om innovasjon i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Gå til Jonas Gahr Støres tale.

– Jeg mener helseministeren har gitt oss grunn til å ha store forventninger, og det blir spennende å se hvordan han vil følge dette opp i valgåret 2013, sier Hofgaard.

Psykisk helse og rus

Helseministeren nevnte spesielt rus og psykisk uhelse som ett av regjeringens tre satsingsområder, på tvers av helseregionene. Og han la stor vekt på at det er få andre områder der samhandling og samarbeid mellom profesjoner, virksomheter og nivåer er så viktig og kritisk som for pasienter innenfor rus og psykisk helsevern.

– Det har vært kritikk mot ventetider, fristbrudd og brutte behandlingsgarantier for rusavhengige. Her er det et tydelig rom for forbedringer. Jeg ønsker å endre systemet, og forbedre lovverket, sa Støre, og fortsatte med å etterlyse brukerundersøkelser som kan dokumentere brukernes egne opplevelser av systemet.

– I psykisk helsevern ønsker jeg at omstillingen fortsetter i et raskere tempo. Distriktspsykiatriske sentre skal bli i stand til å ivareta alle allmennpsykiatriske funksjoner, herunder akuttfunksjoner gjennom døgnet. Vi ønsker og vil legge til rette for flere oppsøkende og tverrfaglige team som kan jobbe tett med pasienten, la han til.

Mindre tvang

Når det gjaldt tvang sa helseministeren følgende: Regjeringen har lansert en strategi for økt frivillighet og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern. Som en begynnelse har jeg satt som mål at andel tvangsinnleggelser skal ned med fem prosent i 2013. Det samme gjelder tvangsmedisinering.

Helseministeren la i talen frem sine 10 tiltakspunkter for å gi et bedre tilbud til pasientene: Lengre åpningstider ved sykehusene, Heltidskultur (mindre deltidsarbeid), bedre oppgavedeling mellom de ansatte, avvikling av kvotefordelingen av legestillinger, fjerning av unødig rapportering, raskere diagnostisering ved alvorlig sykdom, forskning, innovasjon og ny teknologi, bedre metoder for prioritering i sykehusene, samordning på tvers av regionene og til slutt: bedre ledelse ved sykehusene.

Emneord: førstelinjen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.