Søker frivillig innsats for flyktningers psykiske helse

Røde Kors og Norsk Folkehjelp etterlyser frivillige psykologer til et prosjekt der formålet er å styrke asylsøkeres og flyktningers psykiske helse og forebygge at psykiske lidelser forverrer seg.

Røde Kors og Norsk Folkehjelp tar grep om et stort udekket humanitært behov, og tilrettelegger for samtalegrupper for beboere på asylmottak. Modellen vil bygge på eksisterende tilbud ved Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo. Det er ønskelig, men ikke et krav, at psykologene har erfaring med traumebehandling. Psykologene vil jobbe parvis, og alle frivillige blir fulgt opp av psykologspesialist fra RVTS Øst gjennom kursing og veiledning.

Pilotprosjektets hovedmål er å bidra til å styrke asylsøkeres og flyktningers psykiske helse, og å forebygge forverring av psykiske lidelser. Arbeidet baseres på gruppesamtaler, men individuell oppfølging skal også kunne gis når det er nødvendig.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder i Røde Kors:  Kristin.blomstrand@redcross.no

Psykologene vil få mulighet til å hjelpe særlig utsatte individer i en svært sårbar situasjon, samt bidra til å fremskaffe viktig kunnskap om psykisk helse på asylmottak. Erfaringer vil bli dokumentert og formidlet av tilknyttede ressurser innen forskning. 

Pilotprosjektet finner sted på Dikemark asylmottak i Asker, med oppstart for samtalegrupper i august/september 2015. Reiseutgifter vil bli dekket, og hver samling vil bli innledet med et felles måltid i gruppa. Det er et mål at de(n) samme tolken(e) kommer hver gang.

Som frivillig må man fortrinnsvis kunne stille opp to ganger i måneden.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.