Ruster opp psykisk helsehjelp til eldre

Ved hjelp av en ny veileder vil Helsedirektoratet bidra til å utjevne ulikheter i tilbudet til eldre med psykiske helseproblemer. Psykologforeningen hilser veilederen velkommen, men foreslår forbedringspunkter.

At behandlingstilbudet til eldre i psykisk helsevern ikke er likeverdig på landsbasis, viste en kartlegging gjennomført av Synovate Norge i 2012. 

Synovate dokumenterte blant annet at DPS´ene i ulik grad behandler pasienter over 65 år og at det i liten grad samarbeides internt mellom DPS og alderspsykiatriske avdelinger.

Kartleggingen er noe av bakteppet for at Helsedirektoratet nå utarbeider den første veilederen i sitt slag for fagfolk som bistår godt voksne med psykiske helseproblemer.

Begrenset panorama

I sitt høringssvar påpeker Norsk Psykologforening blant annet at Helsedirektoratet begrenser eldres sykdomspanorama til i hovedsak å omfatte demens og depresjon. Foreningen etterlyser mer oppmerksomhet knyttet til søvn og angstlidelser, ekstrem selvneglisjering og vold.

Gå til Psykologforeningens høringsuttalelse.

I Psykologforeningens høringsuttalelse etterspørres også en tydeliggjøring av hvilken kompetanse kommunen bør ha for å følge opp mennesker med psykiske helseproblemer: Når veilederen anbefaler samtaleterapi for bl.a. angst og depresjon, parerer foreningen med spørsmålet «Har kommunen et apparat som kan gi dette på en forsvarlig måte?»

Differensialdiagnostikk

Psykologforeningen deler direktoratets syn på at DPS skal gi et likeverdig tilbud til voksne også over 65 år. Samtidig påpeker foreningen i høringsuttalelsen at alderspsykiatriske poliklinikker er viktige. «Mange psykologer har erfaring for at pasienter er bedre tjent med et tilbud på poliklinikken enn på DPS. Dette fordi en del eldre er avhengige av bedre tid og ikke minst for å få til et sammenhengende tjenestetilbud mellom alderspsykiatrisk avdeling, alderspsykiatrisk poliklinikk og det kommunale tjenestetilbudet. Alderspsykiatriske poliklinikkers kompetanse er også viktig for å kunne gjøre gode differensialdiagnostiske vurderinger av eldre med mildere lidelser», heter det i Psykologforeningens høringsuttalelse.

Emneord: eldre

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.