Rapporterer om unges psykiske helse og utdanning/arbeid

Jente som sover på bok. Foto: YAY Micro

Hva vet vi om unges psykiske helseproblemer, utdanning og arbeidsliv? Noen svar finnes i Nordlandsforsknings litteraturststudie ”De trodde jeg var en skulker, men jeg var egentlig syk”, som er laget på oppdrag fra NAV.

Sammenheng mellom psykiske helseproblemer og frafall er et sentralt tema i rapporten. Forfatterne Cecilie Høj Anvik og Ann Kristin Eide problematiserer blant annet dreiningen mot en mer teoretisk skole. ”En større vektlegging av det teoretiske kan gjøre skolen til en arena der færre føler seg hjemme, og kanskje en del elever i distriktene spesielt, ” heter det.

Det blir påpekt at i områder der primærnæringene har dominert, har elever i større grad enn andre steder valgt yrkesfaglige studieretninger. Ikke minst på disse stedene kan måten kunnskap presenteres på, føre til økt frafall fordi elevene ikke føler seg hjemme.

Noen andre funn:

  • Utdanningsnivå har større betydning for funksjonshemmedes tilknytning til arbeidslivet enn for ikke-funksjonshemmede
  • Samarbeid om overgangen til arbeidlsivet mellom skole, NAV og arbeidsgiver, kan ha god effekt
  • Ofte vil det være behov for et behandlingsforløp parallelt med attføringsløpet
  • Tett individuell oppfølging er det viktigste tiltaket.

Gå til NAV for å laste ned rapporten.

Emneord: NAV , barn og unge , skole

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.