Psykologisk behandling hjelper smertepasienter

Psykologisk behandling har positiv effekt på smertepasienter og bedrer deres funksjonsnivå ved oppfølging i inntil ett år. Det fremgår av en rapport som Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten offentliggjorde 9. januar.

Rapporten er basert på en oppsummering av forskning om effekt av psykologisk og tverrfaglig behandling av smerte og viser at psykologisk behandling kan være til god hjelp for mange smertepasienter:

  • Psykologisk behandling viser en liten, men positiv effekt på funksjonsnivå etter endt behandling og ved oppfølging i inntil ett år.
  • Psykologisk behandling som en del av tverrfaglig behandling viser en liten, men positiv effekt på smerte etter endt behandling og ved oppfølging i inntil ett år.
  • Psykologisk behandling har større effekt for personer med kroniske ryggsmerter og andre kroniske smertetilstander enn for personer med fibromyalgi.

Faller ut av arbeidslivet

Kroniske smertetilstander og psykiske lidelser er viktige årsaker til at menn og kvinner faller ut av arbeidslivet før pensjonsalderen, og formålet med behandlingen er blant annet å tilbakeføre pasienten til arbeid.  

Det er imidlertid usikkert om psykologisk behandling gir en raskere retur til arbeidslivet, heter det i rapporten Psykologisk behandling ved kroniske smertetilstander som er bestilt av blant andre Norsk Psykologforening.

Smertemestring

Formålet med den psykologiske behandlingen er å motivere pasienten til å bearbeide og endre tanker, følelser og adferd for å lære å mestre smerte og redusere negative psykologiske konsekvenser av smerte, for eksempel angst, depresjon, passivitet og søvnvansker. Kognitiv terapi er en vanlig behandlingsform, men andre psykologiske terapiformer brukes også.

Tiltakene ble sammenlignet med ingen psykologisk behandling eller med ordinær behandling. Seks systematiske oversikter ble inkludert i rapporten.

Norge har høy forekomst av kroniske smerter blant den voksne befolkningen, med en andel på rundt 30 prosent. Det er betydelig høyere enn i våre naboland der forekomst er på 16-19 prosent.

Emneord: behandling

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.