Ledelse = psykologi i praksis

Rudi Myrvang

Rudi Myrvang

«Ledelse er psykologi i praksis.» Påstanden kommer fra Rudi Myrvang, organisasjons-
psykologen som leder den nordiske grenen av testleverandør cut-e. Han mener det er solide holdepunkter for at god relasjonell kompetanse er blant de viktigste aktiva til en god leder. Myrvang er tredje intervjuobjekt i vår serie om psykologer i ledelse.

– Ledelse handler i stor grad om å skjønne hva som driver og motiverer folk.  Om å utvise tillit fremfor å utøve unødvendig kontroll. Og å trå til med støtte når den ansatte står fast, sier han.

Selv ble han leder nærmest ved en tilfeldighet. Da han tidlig i karrieren var ansatt ved norgeskontoret hos den britiske testleverandøren SHL, fikk han raskt en tydelig oppfatning av at virksomheten hadde stort potensial for å kunne drives bedre.

Les mer om Psykologforeningens prosjekt Pykologer i ledelse

Fingeravtrykk

Han tok kontakt med den internasjonale toppledelsen. Dermed fikk han selv ansvar for å endre den norske grenen av selskapet. I realiteten innebar det en restart av hele selskapet i Norge og nedleggelse av en hovedkontoret i Bergen. Han fikk erfare at han hadde en del grunnleggende kompetanse og ferdigheter som var nyttige når han skulle bevege virksomheten i en ny retning. En bonus var det dessuten at han fikk satt sitt personlige fingeravtrykk på utviklingen.

– Jeg opplevde at jeg fikk gjort enda mer nytte for meg som leder, enn hvis jeg ikke hadde vært det. Å være med på å sette sammen et godt team, se at det spirer og gror i gode fagfolk og kolleger, er en utrolig spennende oppgave, forteller han.

I 2004 etablerte han cut-e Norge som tilbyr ulike internettbaserte testverktøy, og sitter i dag i førersetet for den nordiske grenen.

Likeverdighet og dialog

Myrvang mener en leders aller viktigste verktøy er psykologisk innsikt og relasjonskompetanse. Relasjonskompetanse er et samlebegrep som inkluderer både ferdigheter, holdninger og kunnskaper. Stikkord er kommunikasjon, evne til å håndtere konflikter og utvikle medarbeidere. Likeverdighet og dialog regnes for å være en sentral del av grunnholdningen til en god relasjonell leder. 

– Mye av dette er en del av psykologers grunnkompetanse. Det dreier seg jo i hovedsak om å ha innsikt i hva som gjør at vi tenker, føler og handler som vi gjør, og hvordan sidene ved den menneskelige natur henger sammen og påvirker hverandre. Det gir profesjonen et godt utgangspunkt for å ta ledelse, mener Myrvang. 

Harde temaer

Men han understreker at det å være en god relasjonsbygger alene ikke er en tilstrekkelig betingelse for å bli en god leder.
– Man må også være villig til å forholde seg til «hardere» temaer som økonomi og organisasjon. Man må ha et tydelig oppgavefokus, også på et overordnet plan, og må kunne ha en visjon for hva man vil med virksomheten i en litt lengre tidshorisont.

– Dette er kanskje ikke hovedinteressen til de fleste som velger psykologutdannelse. De vil ofte være mest interessert i å fordype seg en-til-en relasjoner, mener han.

Lederutdanning

Som leder av spesialistutvalget for organisasjonspsykologi i Norsk Psykologforening, er Myrvang opptatt av hvordan man kan utvikle et utdanningstilbud til psykologer som trenger den delen av lederkompetanse som grunnutdanningen ikke tilbyr. I den gjennomgangen av spesialiststrukturen som nå pågår i foreningen, og av hva en mer fremtidsrettet spesialistutdanning i organisasjonspsykologi skal tilby, er nettopp ledelse et tema.

– Vi har tanker om at spesialistprogrammet for spesialiteten organisasjonspsykologi nettopp kan være det stedet som tilbyr psykologer skreddersydd lederopplæring. Dagens utdanningsprogrammer for psykologer uttrykker ikke noe tydelig visjon for hvordan profesjonsutøverne skal bli gode ledere. Det kan Psykologforeningen bidra til å gjøre noe med, mener Myrvang. 

Les også

I posisjon til å påvirke

En hånd på rattet

Emneord: kommunikasjon

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.