Egenerklæring skal sikre åpenhet

Fra 1. september skal sakkyndige i barnevernsaker oppgi hvem de tar oppdrag for. Da gjelder nye retningslinjer for egenerklæring som ble vedtatt av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet før sommerferien. Psykologforeningen hilser egenerklæringer velkommen, men stiller spørsmål ved omfanget av opplysninger som nå avkreves.

Formålet med egenerklæringene er å skape større åpenhet om hvem som er sakkyndiges oppdragsgiver. Initiativet ble tatt etter at NRK Brennpunkt i vår viste at flere sakkyndige psykologer er med på å avgjøre saker mot kommuner de selv har hatt oppdrag for. I kjølvannet av programmet ble det reist krav om tiltak for å unngå «skjulte bindinger» som svekker tilliten til de sakkyndige.

Åpenhet

Egenerklæringen skal opplyse om sakkyndigoppdrag og andre typer oppdrag som vedkommende har påtatt seg for kommune, fylkesnemnd eller domstol de siste to årene.

Last ned retningslinjene her.

I store barneverntjenester, domstoler og nemnder skal sakkyndige oppgi hvor mange oppdrag vedkommende har hatt og opplyse om oppdragenes innhold og karakter. I tillegg skal sakkyndige levere CV med opplysninger om grunn- og videreutdanning, spesialitet, kurs, forskning, omfang og karakter av faglig praksis med tidsangivelser, samt arbeidssted etc.

Etter Brennpunktprogrammet var Psykologforeningen raskt ute med å ønske åpenhetstiltak velkommen. 

− Bør ha tilgang

− Barneverntjenesten eller domstolen og partene må selvsagt kunne få tilgang til opplysninger om sakkyndiges kompetanse og relasjon til involverte aktører. 

Det sier leder i Foreningen for sakkyndige psykologer, Katrin Koch. Hun stiller imidlertid spørsmål ved omfanget av opplysninger som de nye egenerklæringene skal inneholde.

− Retningslinjene forutsetter at sakkyndige leverer omfattende og detaljert informasjon om kompetanse, arbeidserfaring, tidligere oppdrag og oppdragsgivere. Det går langt ut over det som vil være relevant og etterprøvbart i den enkelte saken, sier hun.

Koch viser blant annet til retningslinjenes krav til opplysninger om de enkelte oppdragenes «innhold og karakter». Hun frykter for personvernet. 

Ubeskyttet

− Opplysningene skal følge med saken i mange år. De vil være tilgjengelig for mange, bli «advokatmat» og kan i verste fall legges ut på internett uten samtykke. Uavhengige sakkyndige og deres arbeids- og oppdragsgivere, men også andre familier enn den det gjelder, vil dermed være lite beskyttet, påpeker Koch.

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.