Åpent brev til Barneombudet

Illustrasjon fra Barneombudets nettside

Aller først vil vi takke Barneombudet for godt arbeid for å fremme barns rettigheter, og for å fremme viktig informasjon til barn på en måte barn kan ha nytte av!

Vi har sett på Barneombudets nettside med asylbarn og barn i Norge som ikke har norsk som morsmål i tankene. Vi sitter igjen med en undring: Kan det være at Barneombudet ved utforming av siden i liten grad har hatt slike barn i tankene?

Bakgrunnen for refleksjonen er:

  • Informasjon gis kun på norsk, engelsk og samisk. Med hensyn til de største innvandrer- og asylsøker-gruppene, vil vi anbefale at siden oversettes til flere språk.
  • Med tanke på barn med svake leseferdigheter, vil en side der man kan få informasjonen lest opp på sitt morsmål gjøre innholdet tilgjengelig for flere.
  • Det visuelle førsteinntrykket tydeliggjør ikke at informasjonen er relevant også for barn som ikke er ”typisk norske”. Vi lette ganske lenge nedover og bakover på siden før vi etter hvert fant noen bilder av barn som ikke hadde ”typisk norsk” utseende. Hva med å få med bilder av barn fra eksempelvis Syria, Afghanistan og Somalia lengre fremme i det visuelle bildet, tidligere og mer tydelig på siden?

Artikkel 17 i Barnekonvensjonen: Barns informasjonsrett

På samfunnsnivå har vi forpliktet oss til FNs konvensjon om barnets rettigheter, vedtatt av De forente nasjoner 20. november 1989 og ratifisert av Norge 8. januar 1991. Artikkel 17 berører direkte skriftliggjøring av informasjon for å fremme psykisk helse: 

”Partene erkjenner massemedienes viktige rolle og skal sikre at barnet har tilgang til informasjon og stoff fra forskjellige nasjonale og internasjonale kilder, særlig de som har som formål å fremme barnets sosiale, åndelige og moralske velferd og fysiske og psykiske helse. For dette formål skal partene: a) oppmuntre massemediene til å spre informasjon og stoff som er av sosial og kulturell verdi for barnet og er i pakt med ånden i artikkel 29, b) oppmuntre internasjonalt samarbeid om produksjon, utveksling og spredning av slik informasjon og slikt stoff fra forskjellige kulturelle, nasjonale og internasjonale kilder, c) oppmuntre produksjon og spredning av barnebøker”.

Vi leser artikkel 17 som en sterk anerkjennelse av barnets behov for informasjon -  på barnets premisser og innen områder som er spesielt viktig å sikre barnets rettigheter. 

På denne bakgrunn oppfordrer vi Barneombudet til å utforme nettsiden på en måte der flerkulturelle barn og barn som ikke har norsk som morsmål i større grad er tatt hensyn til. 

Med vennlig hilsen

Forening for Interkulturell Psykologi ved

Solfrid Raknes, Jessica Harnischfeger, Akiah Berg, Shanti Gylseth, Emine Kale, Lovise Krogstad, Paal Rassmusen og Murielle Silva 

Kommentarer

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.