Tverrfaglig samarbeid gir et bedre tilbud

Befolkningen får helhetlig hjelp når psykologer jobber sammen med andre fagfolk i kommunen og på sykehuset.

En viktig del av oppfølgingen av pasienter skjer i kommunen.

Når psykologen samarbeider tett med fastlegen, kan helsepersonell fange opp flere unge med angst  og gi raskere hjelp og bedre henvisninger til distriktspsykiatriske sentre.  Det viser forskning på forsøk med slike samarbeid.

Det er lovfestet at alle kommuner skal ha psykolog, men mange kommuner mangler fortsatt dette tilbudet. Psykologforeningen vil også  lovfeste psykologer i det lokale folkehelsearbeidet.

Samarbeid om arbeid og helse

Psykologforeningen jobber for å legge til rette for samarbeid både innad i helsevesenet og mellom helsevesenet og andre tjenester som NAV. Gode samarbeid kan blant annet  hjelpe folk i jobb .

Samarbeid på sykehuset

Ett av Psykologforeningens mål er at somatiske avdelinger på sykehus har  både medisinsk og psykologfaglig kompetanse, slik de har ved Diakonhjemmet sykehus  i enhet for psykiske helsetjenester i somatikken.

Psykologspesialister i klinisk helsepsykologi  vil bli godt rustet til å jobbe på somatiske avdelinger. Klinisk helsepsykologi handler om nettopp helhetlige, tverrfaglige tilbud som tar hensyn til at somatisk og psykisk helse henger uløselig sammen.

Spørreundersøkelsen Helsepolitisk barometer 2022 viser at 42 prosent av befolkningen ville snakket med psykolog hvis de selv eller noen av deres nærmeste fikk en alvorlig fysisk sykdom.

Psykologforeningen er én av 14 organisasjoner som sammen jobber for å få til dette til gjennom  Nasjonal allianse for klinisk helsepsykologi i somatikken.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.