Hvordan henvise?

Fra 1. juli 2015 har psykologer hatt anledning til å henvise pasienter til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Her finner du informasjon om hvordan henvise og hvilke prioriteringer som gjelder for vurdering av henvisningen.

Psykologer kan henvise til tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern (inkludert avtalespesialister og nevropsykologisk utredning). 

Se lovendringer i folketrygdloven her.

Se endringer i forskrift om godtgjørelse av utgifter til poliklinisk helsehjelp her

Hvilke psykologer kan henvise?

Alle autoriserte psykologer har adgang til å henvise. Forutsetningen er at man opptrer som helsepersonell med de lovpålagte krav som følger av dette. Noen psykologer er tilsatt i stillinger, blant annet i PPT, uten definert ansvar som helsepersonell. Helse- og omsorgsdepartementet skisserer noen utfordringer i forhold til dette i lovproposisjonen, men konkluderer med ikke å legge inn noen begrensning.

Hvordan henvise?

Fra 1.januar 2019 skal pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling henvises til pakkeforløp. Det er tre generelle pakkeforløp for utredning og behandling

Les mer om ulike pakkeforløp her:

Helsedirektoratet har også utarbeidet fire tilstandsspesifikke pakkeforløp som man kan henvise direkte til:

Selv om det ikke finnes formelle formkrav fra helsemyndighetene om hvordan en henvisning skal være utformet, gir pakkeforløpene informasjon om hva en henvisning bør inneholde.

Da henvisningsretten kom i 2015 utarbeidet Psykologforeningen en mal for hvilke nødvendige opplysninger vi mente burde følge en henvisning. Dette for at mottaker skal kunne foreta en god nok vurdering av henvisningen og for å sørge for at det ikke oppstår forsinkelser i vurderingsprosessen. En henvisning skal inneholde opplysninger som er nødvendige og relevante.  Last ned malen her.

Resultatet av spesialisthelsetjenestens vurdering skal sendes pasient og henviser sammen med fastsatt time. 

Prioriteringsveilederne

Prioriteringsveiledere er retningsgivende for vurdering av henvisningen som foretas av Spesialisthelsetjenesten.

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for hvert område:

 

Utover øyeblikkelig hjelp kan pasienten selv bestemme hvor hun ønsker at helsehjelpen skal gis.

Det vil i mange tilfeller være aktuelt at henvisende psykolog gir råd til pasienten om valg av behandlingssted.

Dersom pasienten får avslag på sin søknad kan hun eller psykologen  klage til Fylkesmannen . Klagen sendes via sykehuset.

 

Les mer om reformen på Helse- og omsorgsdepartementets nettside.

Les mer om endringer av psykologforskriften på Helfo.no

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.