Henvisningsretten: En seier for pasientene

Psykologer får rett til å henvise til spesialister. Det går fram av et forslag regjeringen la fram 13. februar. Med Venstres og Kristelig folkepartis støtte er dermed en mangeårig kamp for et mer pasientvennlige og effektivt helsevesen kronet med seier.

– Henvisningsadgang for psykologer innebærer en forenkling og avbyråkratisering av helsetjenestene og er et framskritt for pasientene. Pasienter som trenger det, vil oppleve mindre ventetid og kortere vei til spesialisthelsetjenesten, sier Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard.

Med forbehold om at Stortinget får behandlet saken, tar myndighetene sikte på at bestemmelsen trer i kraft 1. juli i år.

Merkedag

Tor Levin Hofgaard. Foto Arne Olav Hageberg

Tor Levin Hofgaard. Foto: Arne Olav Hageberg.

Hofgaard mener fredag 13. februar er en merkedag for organisering av psykiske helsetjenester i Norge.

– Endelig får vi gjennomslag for et krav vi har kjempet for i over ti år. Nå blir det enklere å få kvalifisert hjelp for psykiske lidelser uten å måtte gå den tidkrevende omveien om fastlegen. Dette er viktig når vi vet at tid kan være en kritisk faktor for mennesker med psykiske lidelser, ikke minst for barn og unge. De har ingen tid å miste.

Knyttet til kompetanse

Hofgaard presiserer at psykologer har spesifikk kompetanse innen psykisk helse og et lovfestet helhetlig selvstendig behandlingsansvar etter lov om helsepersonell.
–  Det er på dette grunnlaget myndighetene nå gir oss utvidet tillit, sier han.

Gå til lovforslaget.

Også den rød-grønne regjeringen fremmet forslag om henvisningsrett. Men da forslaget lå på bordet våren 2013, ble det tydelig at retten var beheftet med begrensinger: Henvisningsretten skulle utelukkende gjelde psykologer som var ansatt i  klinisk virksomhet, var offentlig ansatt eller hadde offentlig avtale. Det ville ha utelukket et stor antall fagfolk fra ordningen; begrensinger Psykologforeningen argumenterte heftig mot i høringsuttalelsen samme år. Ordningen som nå foreligger, går altså mye lengre og er knyttet til psykologenes spesifikke kompetanse.

Gå til Psykologforeningens høringssvar.

Peker mot lovfesting

Psykologpresidenten mener henvisningsretten peker videre mot lovfesting av psykologer i kommunen som regjeringen har sagt den vil foreslå når den legger fram stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten, en melding som er varslet før påske.

– Jeg tolker henvisningsretten som en del av planen for å realisere tanken om pasientens helsetjeneste også innen psykisk helsefeltet. Et naturlig neste skritt må være lovfesting av psykologer i kommunen. Lovfesting vil bidra til at befolkningen får forsvarlig helsehjelp uavhengig av tjenestenivå og uavhengig av hvor de bor, sier Hofgaard.

Emneord: henvisning

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.