Velkommen til Stovnerseminaret

Milad Mohammadi

Milad Mohammadi fra Jarvaskolan kommer på Stovnerseminaret. Foto: Athenas foredrag

Velkommen til seminar om levevilkår og inkludering sett i sammenheng med psykisk helse og livskvalitet.

7. oktober arrangeres Stovnerseminaret på Rommen Scene.

Seminaret er et samarbeidsprosjekt mellom Psykologforeningen, Redd Barna, Røde Kors, Bydel Stovner og Verdensdagen for psykisk helse. Områdeløftet bidrar også både faglig og økonomisk til gjennomføringen av seminaret. Tilhørighet og sosiale relasjoner har betydning for god psykisk helse og det vil vi sette på dagsorden.

Vårt mål er å skape en møteplass som samler både tjenesteytere, forskere, politikere, frivilligheten og representanter fra lokalmiljøet. Gjennom samtaler og samskaping håper vi å sette et fotavtrykk som påvirker både tjenesteutvikling og politiske prioriteringer fremover.

Last ned programmet her

Foredragsholdere:

Neha Naveen

Neha Naveen er dagens konferansier og er selv vokst opp på Stovner. Hun har en mastergrad i kulturstudier, i tillegg til å ha tatt en to-årig forfatterutdanningfra Norsk barnebokinstitutt. Neha har tidligere publisert en novelle i Amnesty-antologien "Akkurat nå" i 2010, som den yngste bidragsyteren. Hun har også utgitt romanen "Stupekontroll".

Milad Mohammadi

Milad Mohammadi ble født i Iran, og oppvokst i Sverige. Med en barndom fylt av diskriminering og ekskludering vokste Milad opp med et sterkt ønske om å skape en reell forskjell. Som 27-åring fikk han realisert drømmen om å starte en videregående skole i et av Stockholms mest befolkede områder - Jarvaskolan. Milads hjertesaker er mangfold, inludering, likeverd og likestilling. Med skolen ønsker Milad og andre interessenter i prosjektet å lage en modell for skoler i sosio-økonomisk vanskeligstilte områder som forener barn, foreldre og ulike samfunnssektorer.

Martin Flatø

Martin Flatø er forsker, Ph.D. ved Folkehelseinstituttet. Han jobber med skjæringspunktet mellom utdanning og helse og er for tiden involvert i Health-GAP-prosjektet om årsaker til og helsemessige konsekvenser av kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

Stolte Jenter

Stolte jenter er en frivillig organisasjon som driver prosjektet Stolte Jenter Idrett på Furuset, Haugerud og Jeriko skole. Stolte Jenter fungere som en møteplass, et mellomledd mellom jenter og organisert idrett og andre frivillige aktiviteter. Målet er å gi jentene gode opplevelser av det å være i aktivitet.

Kharim Lekhal

Kharim Lekal er utdannet psykolog og har selv vokst opp på Stovner. Han jobber idag som psykolog i Bufetat. 

Ingvild Stjernen Tisløv

Ingvild Stjernen Tisløv er psykologspesialist og jobber i Barne- og familiedirektoratet. 

Anders Bakken

Anders Bakken er forsker II ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Han er leder for Ungdata-senteret, og har ansvar for de kommunale ungdomsundersøkelsene.

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til ungdom som sliter med lettere former for angst eller depresjon. Målet med behandlingen er at man skal oppleve økt mestring i hverdagen, få bedre livskvalitet og mindre symptomer. 

Une Tangen

Une Tangen er seniorrådgiver i KS. Hun er prosjektleder for Utenfor-regnskapet som er en avansert beregningsmodell som skal vise kommunene hvor mye det lønner seg å gi hjelp og sette inn tiltak tidlig. 

Ragnhild Bang Nes

Ragnhild er forsker ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo. Hun forsker blant annet på livskvalitet, trivsel, psykiske plager.

Inga Marthe Thorkildsen

Inga Marthe Thorkildsen er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo. 

Dagen avsluttes med Det norske teaterets oppsetning av Tante Ulrikkes vei. 

Emneord: stovnerseminaret

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.