Psykologrollen versjon 2.0

Psykologrollen versjon 2.0 er under utvikling, og den vil rocke deg. Og forhåpentligvis gjøre deg til en bedre og mer effektiv fagutøver.

Psykologrollen er i endring, enten vi liker det eller ikke. Behovet for å spre psykologiske tjenester og kunnskap er allerede stort, og vil neppe bli mindre fremover. For å imøtekomme behovet for kvalifisert forebyggende og behandlende helsehjelp, må psykologprofesjonen, både på enkeltperson- og systemnivå, tenke nytt og kreativt. Dette innebærer blant annet å utforske de mulighetene nye teknologiske løsninger tilbyr oss. 

Digital psykisk helse

Hva ligger i begrepet «digital psykisk helse»? Digital psykisk helse innebærer for eksempel selvhjelpsressurser på nett, internettassistert behandling, videoterapi, mobilapplikasjoner, sikre kommunikasjonsverktøy, sensorteknologi, spillbaserte intervensjonsformer, kryptert chat og epost, virtuell virkelighet, med mer.

Disse verktøyene gir oss reelle og potensielle muligheter vi ellers ikke ville hatt, for eksempel når det gjelder å nå ut til personer som ikke oppsøker de tradisjonelle psykologkontorene, økt brukervennlighet og pasientmedbestemmelse i behandlingen, bedre oppfølging mellom samtaletimer, bedre utnyttelse av effektive elementer i behandlingen, mer presis diagnostisering, og så videre. Med økt bruk av teknologi i psykisk helsearbeid følger det naturlig nok også med en rekke utfordringer som må løses parallelt med utvikling og implementering av løsningene. 

"

Vi trenger behandlere som helt eller delvis tilbyr terapi over nett

"

Forbedret kommunikasjon

Nyutdannede psykologer vil i fremtiden kunne benytte sin kompetanse på varierte måter og områder. Psykologer trengs for å utvikle og implementere nye løsninger, samt for å kvalitetssikre, risikovurdere, forbedre og fornye disse. Vi trenger behandlere som helt eller delvis tilbyr terapi over nett, vi trenger psykologer med gode ideer til nye måter å motivere, forebygge og behandle på, vi trenger fagutøvere som brenner for å forbedre kommunikasjon mellom hjelpepersonell, pårørende og pasienter og vi trenger forskere som kan evaluere de nye tjenestene.

Listen over hvilke hjelpemidler psykologen kan ta i bruk for å løse disse oppgavene vil alltid være uuttømmelig, da ny teknologi og nye ideer vil fortsette å oppstå i fremtiden. 

Internettbasert behandling

Da DigPsyk ble stiftet for fire år siden, var det få psykologer og behandlingssteder som tilbød nettbaserte terapiformer og –metoder, som blant annet internettbaserte behandlingsprogrammer og videokonsultasjoner. I dag finnes det langt flere av disse, og både i primær- og spesialisthelsetjenesten begynner slike tilbud nå å slå rot. For kort tid siden ble for eksempel det norskutviklede behandlingstilbudet EMeistring godkjent som effektiv behandling av Beslutningsforum, det vil si at dette nå anses som likestilt med ordinære behandlingstilbud og kan implementeres ved alle landets sykehus.

Emeistring består av behandlingsmoduler tilgjengelig over nett samt asymmetrisk tekstkommunikasjon mellom behandler og pasient, og ble utviklet ved Helse Bergen. Tilbudet gis også ved alle DPS ved Sykehuset i Vestfold samt ved Nidaros DPS i Trondheim.

I Helse Bergen foregår dessuten i skrivende stund blant annet forskning på bruk av virtuell virkelighet (VR) i behandling av sosial angst. Listen begynner å bli omfattende og den helseteknologiske revolusjonen er helt klart i gang, men den har ennå ikke nådd puberteten og vil trenge mye oppfølging og veiledning de kommende årene.  

"

Det er ingen grunn til å tro at den vanlige samtalen ansikt til ansikt på psykologens kontor vil forsvinne

"

Ansikt til ansikt

Det er ingen grunn til å tro at den vanlige samtalen ansikt til ansikt på psykologens kontor vil forsvinne som en følge av at profesjonen inntar en aktiv rolle i utvikling av ny helseteknologi. Teknologi er et hjelpemiddel og et supplement til det som gjøres fra før, ikke en erstatning. Nyere forskning antyder dessuten at de beste resultater oppnås gjennom en såkalt «blended care»- modell, der fysiske møter og digitale verktøy benyttes i kombinasjon med hverandre. 

Det er DigPsyks håp at både ferske og mer erfarne psykologer vil ønske å bidra til optimal utnyttelse av teknologiske verktøy for å styrke vårt samfunnsoppdrag.

Dersom psykologer lukker øyne for den digitale verdenen vil andre aktører med potensielt mindre aktverdige hensikter overta rattet. Vi skylder våre pasienter å utvikle oss selv og tjenestene vi tilbyr på deres premisser, ikke våre egne. Pasienten er på nett, og det må vi også være. Og for den som mener at psykologrollen gir mulighet for varierte og sammensatte oppgaver fra før: innen digital psykisk helse er det bare fantasien og forsvarligheten som setter grenser.

Psykologrollen versjon 2.0 er under utarbeidelse, og den vil rocke deg. Og forhåpentligvis gjøre deg til en bedre og mer effektiv fagutøver.

Kommentarer

Emneord: teknologi

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.