Videotakster kan brukes på hjemmekontoret

Foto: Shutterstock

Avtalespesialister kan bruke videotakstene så lenge myndighetene oppfordrer til hjemmekontor under koronapandemien.

Psykologforeningen har nå avklart med helsemyndighetene at psykologer som er avtalespesialister eller har refusjonsrett kan benytte videotakstene også fra hjemmekontoret.

Kravet om at videokonsultasjoner må utføres fra «psykologens faste kontor» ble gjeninnført i takstforskriften som trådte i kraft 1. november 2020, men gjelder altså ikke så lenge pandemisituasjonen pågår og myndighetene oppfordrer til bruk av hjemmekontor.

I takstrundskrivet 2020 punkt 3.2 skrev Psykologforeningen:

I den midlertidige forskriften av 23. mars i år som åpnet for bruk av alle takster i videokonsultasjoner ble krav om at e-konsultasjoner må utføres fra «psykologens faste kontor» fjernet. Staten og RHFene har i høstens takstoppgjør krevd at kravet gjeninnføres fra 1. november 2020. Det gjøres kun generelt unntak for kravet dersom psykologen er i karantene.

Regionale smittevernregler vil imidlertid etter Psykologforeningens vurdering likevel tilsi at det stedvis og i enkelte perioder bør vurderes unntak fra kravet om at videokonsultasjoner må utføres fra psykologens faste kontor. Dersom du er i tvil, ber vi deg derfor ta kontakt med det regionale helseforetaket du har inngått driftsavtale med for konkrete avklaringer knyttet til dette.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.