Meld deg på kurs i 2021

Kvinne bak bærbar datamaskin.

Mange av kursene til Psykologforeningen er digitale. (Foto: Shutterstock)

Nå kan du melde deg på vedlikeholdskurs om tvangsbruk, eller valgfrie program i allmennpsykologi og eldrepsykologi.

Du som er i ferd med å spesialisere deg, kan delta på et valgfritt program som en del av spesialiseringen.

Er du allerede psykologspesialist, kan du velge kursene som vedlikeholdsaktivitet for spesialister. Da er det ikke krav til praksis og veiledning.

Reduksjon og kvalitetssikring av tvangsbruk

Bruken av tvang i psykisk helsevern har vært i fokus de siste årene. Det har skjedd store endringer i loven for psykisk helsevern, og det stiller nye krav til behandlingsapparatet.

25. januar kan du lære om utviklingen av tvangsfeltet og aktuelle utfordringer behandlere står ovenfor.

Dette vedlikeholdskurset bygger bro mellom teori og praksis. Det legges opp til et deltakende kurs som skal gjøre deltakerne bedre rustet til å gjøre konkrete tiltak på sin arbeidsplass for å kvalitetssikre og redusere bruken av tvang.

Meld deg på her innen 21. desember 2020

Allmennpsykologi

Jobber du i en kommunal førstelinjetjeneste og trenger økt kompetanse i psykologisk behandlingsarbeid?

«Psykologisk behandlingsarbeid i en kommunal kontekst» har planlagt oppstart i februar.

Dette valgfrie programmet i allmennpsykologi gir deg økt kompetanse i kartlegging, utredning, behandling, rehabilitering og oppfølging.

Du får også styrket din kompetanse i forebygging og helsefremming blant barn, unge, voksne og eldre.

Meld deg på her innen 7. januar 2021

Eldrepsykologi

Valgfritt program i eldrepsykologi gir psykologer økte forutsetninger for å arbeide med forebygging, utredning, behandling og oppfølging av psykiske lidelser og demens hos eldre personer.

Det er relevant for psykologer som skal bli spesialister i voksenpsykologi, samfunns- og allmennpsykologi, familiepsykologi, habiliteringspsykologi eller rus og avhengighetspsykologi.

Programmet fokuserer på helsefremmende tiltak, både i et forebyggings- og et behandlingsperspektiv. Planlagt oppstart er i mars.

Meld deg på her innen 11. februar 2021

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.