Kommentar: En seier for pasientene

Primærhelsemeldingen er et gjennombrudd for et helhetlig menneskesyn i førstelinjetjenesten.

Da helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterte hovedlinjene i primærhelsemeldingen, var det et gjennombrudd for et helhetlig menneskesyn i førstelinjetjenesten.

Når helsestatsråden lover lovfesting av psykologer i kommunene innen 2020, er det et tydelig signal om at regjeringen mener alvor med mantraet «pasientens helsetjeneste».

«Psykologer sitter på en kjernekompetanse som kommunene ikke skal kunne velge seg bort fra». Slik lød den klare meldingen fra talerstolen der ministeren stod bak mikrofonen, og det er grunn til å gratulere. Lovforslaget som legges fram for Stortinget i 2016. Der vil «psykolog» spesifikt listes opp som en profesjon kommunen har plikt til å tilby sine innbyggere.

Tor Levin Hofgaard. Foto Arne Olav Hageberg

Tor Levin Hofgaard. Foto: Arne Olav Hageberg.

Profesjonsnøytraliteten er altså en saga blott. I tillegg vil regjeringen presentere en opptrappingsplan med finansiering over fem år for at kommunene skal bli i stand til å etterleve lovpålegget. Vi gratulerer regjeringen, og vi kan tillate oss å gratulere hverandre. At de nå lovfester psykologer, er et gjennomslag for psykologisk lavterskeltilbud, helsefremming og forebygging som har vært foreningens satsingsområde i mange år. Det skal ikke lenger være postnummeret ditt som avgjør om du får den hjelpen du trenger. Å få lovfesting på plass har vært en viktig del av strategien til foreningen for å nå hovedsatsingsmålene

Med primærhelsemeldingen viser regjeringen at den vil noe på psykisk helsefeltet. Festtaleformuleringer om «helhetlige helsetjenester» får med dette et håndfast uttrykk. Psykisk og fysisk helse henger sammen. Det er en god stund siden vi skjønte at Descartes distinksjon mellom kropp og sjel hadde vitenskapen mot seg. Men i vår vitenskapskultur har det vært vanlig med et skille. Det er noe av årsaken til at medisinen er inndelt i somatikk og psykiatri. Å se bort ifra hvor uhensiktsmessig denne todelingen kan være, kan få alvorlige konsekvenser for dem helsevesenet er til for; pasientene.

Høie oppsummerte det kort og konsist: "Blir en rygg vond når livet er vanskelig, kan psykolog i mange tilfeller være like viktig som fysikalsk behandling". Men da må kompetansen være for hånden. Det er det regjeringen nå legger til rette for med støtte i Stortinget. Der folk bor, trenger vi de kloke hodene, ikke bare de varme hendene, for igjen å bruke ministerens ord.

Mange kommuner er allerede godt i gang med å bygge opp kompetanse. De tilbyr psykologhjelp med lav terskel. De etablerer tjenester der psykologer spiller på lag med andre yrkesgrupper. Fleksible tjenester der fagfolkene er ute på arenaene der helse skapes: på skolene og i barnehagen. De gir råd og veiledning til barnehagepersonell, lærere, foreldre, de avlaster fastlegene. Det fungerer.  Brukerne får hjelp , tjenesteyterne er glade og lokale politikere og  administratorer ser at det lønner seg

Men hjelpen har vært tilfeldig og ulikt fordelt. Nå ser vi en ende på denne urimelige situasjonen. Det er det simpelthen historisk sus over. Vi som er psykologer gleder oss til å ta fatt.

Tor

Bank og forsikring

Gjennom våre avtaler med Danske bank og Storebrand får du fordelaktige bank- og forsikringstilbud.

Visittkort/timekort/stempel

Visittkort/timekort

Psykologforeningen har inngått avtale med nettjenesten The Card som tilbyr medlemmene produksjon av visittkort med Psykologforeningens logo til redusert pris. 

Stempel

Som medlem av Norsk psykologforening kan du skaffe deg stempel med medlemslogo. Et stempel som viser at du er medlem av Psykologforeningen, skal være et kvalitetsstempel, og kan for eksempel brukes til fakturaer, rapporter og innkallingsbrev.

Logg inn til Min side for mer informasjon

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.