En god jul ønskes alle

Fotografi av Håkon Kongsrud Skard.

(Foto: Fartein Rudjord)

Vi nærmer oss jul og dermed slutten på 2020. Et krevende år for medlemmer og foreningen, men aller mest for dem som har blitt direkte berørt av pandemien. 

Det er alltid fristende å se på et nytt år som en viktig hendelse, et kapittel som lukkes og et nytt som åpnes. Jeg tror likevel vi gjør klokt i å ikke forvente store endringer i 2021, i det minste ikke før vi er godt ute på vårparten. Det er ingen grunn til å legge opp til skuffelse – vi må forvente restriksjoner, smittevern og krevende tider helt til vaksinasjonsraten er tilstrekkelig høy.

Likevel kan et nytt år være en god anledning til å ta en fot i bakken, gjøre opp status og se fremover. Hvis vi ser på året som er gått, så mener jeg at det er gode ting som ikke bør glemmes. Vi har sett en innsats og en omstillingsvilje hos medlemmer som fortjener stor honnør. Mengden av råd og informasjon fra flere psykologer til befolkningen om forståelse, selvivaretagelse og gode tiltak har vært imponerende. Dere har opprettholdt viktige tjenestetilbud gjennom godt smittevern, digitale alternativer og fleksibilitet i arbeidshverdagen.

Jeg er også imponert over hvordan foreningens sekretariat har stått på for å svare ut henvendelser, samt opprettholde arbeid med landsmøtevedtak, kursaktivitet og lønnsoppgjør. Både medlemmer og ansatte har all grunn til å være stolte av seg selv og hverandre.

Retter vi blikket fremover, ser jeg både grunn til bekymring og optimisme. Min bekymring er knyttet til de psykososiale konsekvensene av pandemien. Tilbakemeldinger fra brukerorganisasjoner tyder på at mange har fått det verre i denne perioden, og i tillegg opplevd reduksjon i sitt hjelpetilbud. Det er også grunn til å tro at flere vil få psykiske problemer knyttet til de belastningene vi nå utsettes for, selv om det kan ta tid før dette viser seg.

Det er viktig å påpeke at det også er de som opplever en bedre tilværelse i denne perioden. Likevel mener jeg at det bør være beredskap for økte behov innen psykiske helsetjenester. Dette er et budskap som har vært vanskelig å formidle, fordi pandemien også har medført en innsnevring av forståelsen av begrepet helse, til å kun gjelde smitte. Foreningen kommer på tross av dette til å fortsette med å fremføre budskapet om betydningen av psykisk helse overfor både myndigheter og befolkningen.

Det er heldigvis også flere grunner til optimisme. Pandemien har fremtvunget en rask omlegging og oppgradering av digitale tilbud. Det bør gi muligheter for flere til å ta kontakt og motta hjelp, samt redusere reisetid for mange. Vi kan likevel ikke betrakte digitale alternativer som en løsning på alt. Vi må ta hensyn til brukerens preferanser og behov. Vi er tross alt fortsatt av kjøtt og blod, og mange erfarer vel at det digitale er et godt supplement og alternativ, men ikke kan erstatte alt.

En annen grunn til optimisme, er at pandemien kan fremtvinge en nytenkning om hvordan vi arbeider og prøver å hjelpe mennesker i arbeid. Erfaringer hittil tilsier at det burde være mulig for mange å ha en mer fleksibel arbeidshverdag uten at det går utover arbeidsinnsatsen. Det burde også være mulig å tilrettelegge i større grad for dem som har behov for tilpassede løsninger. Norge har behov for å ha flest mulig i arbeid for å kunne møte eldrebølgen uten store konsekvenser for velferdstilbudet. Da bør fleksibilitet for arbeidstakeren være en selvfølge for å oppnå det.

Den samme tilnærmingen bør gjøre seg gjeldende for de som står utenfor arbeidsmarkedet. Landsmøtet i Psykologforeningen valgte i fjor arbeid og utdanning som vårt hovedsatsningsområde. Vi mener at mer helhetlige og koordinerte tiltak fra både arbeidslivet, NAV og helsetjenesten bør være en målsetning. Vi håper å kunne foreslå flere tiltak både innen skoleverket og arbeidslivet som kan øke inkludering og forebygge utenforskap.

Oppgavene står med andre ord i kø både for foreningen og oss medlemmer. Før det skal vi likevel unne oss en julefeiring. Mange beskriver dette som en annerledes jul. Det stemmer nok for de fleste. Mine tanker går likevel til dem som ikke opplever dette som en annerledes jul, fordi høytiden vanligvis er en periode de ikke opplever som noe positivt. Jeg håper at også vi har overskudd til å tenke gjennom hvem som kan ha nytte av en håndsrekning eller litt oppmerksomhet i denne tiden, og gjøre noe for hverandre.

Jeg har gjentatt til det kjedsommelig at det jeg savner mest i denne pandemien er kontakt med medlemmene. Jeg gjentar det fordi det er sant og jeg mener at det er viktig. Nå har vi heldigvis tenkt å prøve oss på en løsning, et digitalt alternativ. 19. januar 2021 inviterer vi til digitalt medlemsmøte med presidentskapet, med mulighet for spørsmål og diskusjon. Dere vil få invitasjon med påmeldingsmulighet på nyåret. Det er plass til 300 deltagere på møtet. Jeg håper å se så mange som mulig av dere der!

Inntil da ønsker jeg dere en fredelig og god jul, og et godt nytt år.

 

Håkon Kongsrud Skard

president

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.