Kommentar

Det er god helsepolitikk å bekjempe sosial ulikhet

Jente blåser på løvetann.

Gode oppvekstvilkår for barn og unge må sikres uavhengig av foreldrenes økonomi og status på arbeidsmarkedet.

Folkehelserapporten  som ble offentliggjort rett før nasjonaldagen, viser at helseforskjellene i Norge øker. Utviklingen befester den triste trenden fra 2010. Da ble forskjellene større etter en utflating tiåret før. Vi er inne i en utvikling der de med høyere utdanning og inntekt drar ifra.

Det gir grunn til bekymring. Psykologforeningens medlemmer vet mye om hvordan lav sosioøkonomisk status og sosial ulikhet øker risikoen for skjevutvikling. Barn i familier som skårer lavt på sosioøkonomisk status, får oftere helseproblemer i oppveksten og har færre ressurser å spille på i møte med skolen og i overgangen til arbeidslivet.

"

Det må være en av våre fremste samfunnsoppgaver å skåne barn for konsekvensene av sosial ulikhet

"

 

Heidi Svendsen Tessand

Heidi Svendsen Tessand

Dette er effekter som i mange tilfeller reproduserer seg selv og dermed kan bli et mønster som manifesterer seg gjennom generasjoner. Denne kunnskapen var bakgrunnen for at vi i landsmøteperioden 2016-2019 gjorde reduksjon av sosial ulikhet til overbygning for vårt hovedsatsingsområde Forebygging for barn og unge. Gode oppvekstvilkår for barn og unge må sikres uavhengig av foreldrenes økonomi og status på arbeidsmarkedet.

Høsten 2017 leverte vi høringsuttalelse til NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene . Der tok vi til orde for en familiepolitikk for sosial utjevning:

  • Gratis barnehager der gode voksen-barn-relasjoner bidrar til bedre sosial og emosjonell mestring, fremmer god språkutvikling og støtter opp om læring og bedre skoleprestasjoner.
  • Økt barnetrygd til de yngste fordi overføringer til barnefamiliene virker sosialt utjevnende og bidrar til at ulikhet i mindre grad går i arv.
  • Forenkling av stønadsordninger fordi dårlig råd kan svekke kognitiv fungering, eksempelvis evnen til å sette seg inn i stønadsordninger, overskudd til å søke på dem osv.

Dette er tre tiltak som har støtte også i forskningsmiljøer. Vår appell til politikerne er at de omsettes i praktisk politikk.

Det må være en av våre fremste samfunnsoppgaver å skåne barn for konsekvensene av sosial ulikhet.

Hilsen Heidi

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.