Kollegastøtte i Rogaland

Beskrivelse av kollegastøtteordningen og kontaktdetaljer

Målsetning

Senior-kollega gruppen er et tilbud til medlemmer av Rogaland fylkesavdeling av Norsk Psykologforening. Gruppen har til oppgave å bistå medlemmene med veiledning og rådgiving i fagetiske spørsmål og dilemma. I tillegg har den til oppgave å bistå og støtte kolleger i en vanskelig situasjon i kraft av sin profesjon og eller sin yrkesutøvelse.

Fylkesavdelingens medlemmer kan henvende seg direkte til gruppens medlemmer. Den som henvender seg kan selv bestemme hvem og hvor mange av gruppens medlemmer han/hun ønsker å snakke med.

Gruppesammensetning

Gruppen oppnevnes av styret i Rogaland fylkesavdeling av Norsk Psykologforening etter følgende retningslinjer:

a. Medlemmene antas å ha kollegers tillit

b. Medlemmene bør ikke ha ledende stillinger i det offentlige helsevern

c. Gruppen skal ha tre medlemmer som skal skiftes ut på en måte som ivaretar behovet for kontinuitet.

d. Styret i lokalavdelingen kan vurdere sammensetningen etter tre år eller etter behov

Fagetikk

Gruppen legger til grunn Norsk Psykologforenings fagetiske retningslinjer

Rapportering

Gruppen gir en skriftlig rapport som blir et vedlegg til årsmøterapporten for lokalavdelingen. Innholdet i rapporten skal inneholde:

a. antall henvendelser

b. antall konsultasjoner

c. anonymiserte problemstillinger

d. tidsbruk

Kommentarer

Tilbudet fra senior gruppen er et lavterskel tilbud til alle medlemmer som har behov for hjelp til å avklare og/eller støtte til å komme gjennom en vanskelig situasjon som er oppstått/eller man er redd for kan oppstå, i forbindelse med sin egen eller andres kollegers yrkesutøvelse som psykolog. Psykologen som kontakter en kollegastøtte vil vanligvis snakke med kollegastøtten (enten på telefon eller ved fremmøte) en til tre ganger. Kollegastøtte er ikke helsehjelp, og det nedtegnes derfor ikke journalnotater fra samtalene. Honorarer betales av lokalavdelingene. Hvem som har vært i kontakt med kollegastøtten, skal ikke være kjent for lokalavdelingen.

 

Følgende er kollegastøtte:

  • Helge Knudsen , Spesialist i klinisk psykologi, Stavanger DPS, Gruppepoliklinikken/deltids privatpraksis i Stavanger, tlf.: 91 88 37 04
  • Bente Arntzen  , Spesialist i klinisk psykologi, Stavanger, tlf.: 47 02 73 68
  • Kurt Henning Pettersen, Spesialist i klinisk voksenpsykologi, Haugesund, tlf.: 93 47 71 14
  • Sølvie Lie, Spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi, Haugesund, tlf: 990 32 919
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.