Årsmøtet blir på Zoom - lenke kommer

Oslo Psykologforening Årsmøte 2021 14. september kl. 18.30 - 20.30

President Håkon Skard kommer på Osloavdelings årsmøte på zoom og forteller om hvordan foreningen har jobbet inn mot stortingsvalget.

Oslo lokalavdeling av Norsk psykologforening årsmøte 

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder og referent

3. Styrets årsmelding

4. Orientering om lokalavdelingens regnskap

5. Revisors godkjenning av regnskap

6. Lokalavdelingens budsjett

7. Presentasjon av styrekandidatene, valgkomité og revisor

8. Valg - er sendt ut elektronisk, hver og en kan stemme på sin mobil, husk å videresende mail fra jobb

9. President Håkon Skard "Hvordan har foreningen jobbet inn mot stortingsvalget?"

10. Presentasjon av valgresultatet   

Osloavdelingen har elektronisk valg. Elektronisk stemmeseddel vil bli sendt ut september og valgperioden varer til 14. september kl. 20.00.

Dagsorden, årsberetning, regnskap 2020 og budsjett 2021 er tilgjengelig på Osloavdelingens hjemmeside fra tirsdag 31. august, og på årsmøtet.

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Birgit Aanderaa

Leder, Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening

Valginformasjon

Styrekandidatene vil få anledning til å presentere seg på årsmøtet og det elektroniske valget holdes åpent til kl. 20.00, slik at man også kan stemme etter å ha hørt kandidatene presentere seg. På stemmeseddelen vil det fremkomme informasjon om de ulike kandidatene. Det er også lenke til denne informasjonen under. 

Elektronisk stemmeseddel kommer i egen mail. Man må selv sørge for å ha stemmemailen tilgjengelig på egen mobil. Så husk å videresend denne mailen, hvis du får den på en mail du kun har tilgjengelig på jobben.

Alle oslomedlemmer av Norsk psykologforening - unntatt studentene som har sitt eget valg av to medlemmer, kan stemme. Alle oslomedlemmer av Norsk psykologforening oppfordres til å stemme. Muligheten til å avgi elektronisk stemme vil være åpen september - 14. september kl. 20.00. Oslostyret består av 11 psykologer og 2 studentrepresentanter. Det er 7 personer som valgt til 2022, slik at det er 4 ledige styreplasser. Det er innmeldt 5 styrekandidater til de 4 plassene. Valgkomitéens innstilling fremlegges på stemmeseddelen og i øvrig informasjon blant annet i lenke over.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.