Årsmøte for Psykologforeningen Oppland lokallag 2013

Årsmøtet fant sted 22. januar 2013 på Gamletorvet Spiseri på Gjøvik. Oppmøtet var på 28 medlemmer.

Sak 1.   Godkjenning av møteinnkalling. Møteinnkalling ble godkjent uten innsigelser.

Sak 2. Godkjenning av regnskap og budsjett. Regnskap for 2012 ble godkjent og styret fritas for ansvar. Budsjettet ble vedtatt med en økning på budsjettposter på 5.000. Samtidig ble det vedtatt å øke beløpet det søkes om tilsvarende. Budsjettet er vedtatt under forutsetning om at lokallaget får den støtten som det er søkt om. Dersom støtten blir mindre, gir årsmøtet styret fullmakt til å justere ned budsjettpostene tilsvarende.

Sak 3. Gjennomgang av årsrapport. Årsrapporten ble gjennomgått uten innsigelser.

Sak 4. Valg.Styret for 2012 ble takket av. Det Gjaldt særlig Hanna Torheim som går ut av styret. Gro Fodstad Eng ble gjelvalgt som leder. De øvrige styremedlemmene som ble valgt var: Henrik Wille Mathiassen, Endre Berger, Ida Enemo, Eivind Mølmen, Jo Clausen og Merete Schuller.

Sak 5. Eventuelt.  Det var ingen saker.

Etter at årsmøtet var avsluttet var det faginnlegg fra Hans Marius Tessem fra Norsis og Tor Levin Hoffgaard President i Norsk Psykologforening og middag.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.