Referat årsmøte 2022

Referat årsmøte 2022

Norsk psykologforening i Finnmark

Alta, fredag 1.april 2022 kl 13-18:30

 

Deltagere:

Anna Melkeråen
Dagmar Steffan
Connie Karlsmo
Mai Sharoni
Tone Nygård Stavenes
Elisabeth Gerhardsen
Solveig Vårdal Harildstad
Gustav Koi
Mihkkal Oskal
Trine Solbakk
Siri Eliassen
Idun Heiret
Tonje Samuelsen
Anette Andersen
Alf Martin Eriksen
Ingrid Margreta Sovde
Renate Berg
Christina Grønnum
 

 

 1. 1.      Åpning, velkommen
 • Valg av møteleder og referent:

1..1.   Møteleder: Dagmar

1..2.   Referent: Mai Sharoni

 • Kort presentasjonsrunde
 • Gjennomgang av dagsorden, eventuelle forslag og godkjenning

1..3.   Dagsorden godkjent uten innvendinger

2.      NPFFs styrets bidrag

 • Årsmelding
 • Styret startet med 4 medlemmer. En flyttet ut av Finnmark. Styret har siden juni 2021 bestått av Dagmar (leder), Anna (nestleder), Mai (kasserer), og Alf Martin (vara
 • Styret har hatt ønske om å bli mer synlig.
  • Har fortløpende lagt ut referat etter styremøter
  • Ikke fått til webinar og nyhetsbrev
  • Styret har vært med på spørretime fra NPF
   • Spørsmål om mulighet for flere avtalespesialister i Finnmark: ansvaret ligger hos helseforetakene (helsenord). Vi kan prøve å kontakte brukerrepresentanter for å få til dette
   • Det har vært ønske om å opprette bedre samarbeid med og mellom kommunepsykologene.
    • Styret har invitert til et møte, men ikke fulgt opp.
    • Anna har vært på ledersamling
     • Snakket om å inkludere tillitsvalgt i lokallagsstyret
     • Opplæring for nye styremedlemmer, for å gjøre overgangen lettere, og for å gjøre det mindre skummelt å bli med i styret.
     • Drøfting om å gjøre det samiske tydeligere hos NPF
     • Styret har hatt et fysisk møte på Engholm husky.
      • Nettverksbygging
      • Styremøte
      • Mai ble kasserer da Trygve sluttet i styret i mai/juni 2021.
      • Mai har vært på tariffkonferanse i Asker.
       • Der ble det blant annet utrykket ønske om at tillitsvalgte blir med i lokallagsstyret
       • Det er sendt inn endringsforslag for vedlikeholdsarbeid for spesialistgodkjenning.
        • NPFF har lagt til og spesifisert angående forhold som gjør det vanskeligere for oss i Finnmark å delta på kurs.
        • NPFF har lagt til et ønske om en tredje vei, som ikke er å beholde eller miste spesialisering, men som gjør det lettere å få spesialistgodkjenning tilbake om man ikke klarer å gjennomføre all vedlikehold en periode.
  • Dagmar, med støtte fra resten av styret stiller seg kritisk til at det er betydelig dyrere å bli spesialist og vedlikeholde spesialisering om man ikke er medlem av NPF. Vi mener at spesialisering skal være utdanning, uavhengig av om man er organisert eller ikke.

 

3.Sámi psykologasearvi – den samiske psykologforeningen

 • NPFF tematiserte i 2018 at NPF manglet et samisk perspektiv og engasjerte seg for det. I kjølevannet av det falt det naturlig å jobbe mot opprettelse av en Samisk psykologforening. Etter to nettmøter i høst 2020 bestemte en gruppe av ca.20 psykologer opprettelse av et midlertidig styret for å utarbeide forslag til vedtekter og organisering.
 • Sámi psykologasearvi (Den samiske psykologforening) ble stiftet i februar 2022
  • Diskusjon om hvordan samisk psykologforening skal organiseres endte med at
   • SPS  ikke ble en del av NPF for å være åpen for hele Sápmi, på tvers av landegrenser.
   • Selvstendig forening, som er åpen for alle, uavhengig av bakgrunn.
   • Hvordan komme i kontakt med den samiske psykologforening: ta kontakt med leder, Dagmar.
   • Styret: Dagmar Steffan, Risten Biret Elle Eira, Trine Solbakk, Ann-Jorgunn Larsen-Sara, Anja Tiller, Lars Robert Helander, Lena Gundersen Slettli, Anveig Øvregård
    • Styret er representert over hele landet.
    • Registrert i Brønnøysundregisteret.
    • Det arbeides med samisk ressursside på NPF sine hjemmesider

4.          Fremlegg av regnskap 2021 og budsjett 2022

 • Styret sender ut korrigert regnskap etter årsmøtet. Godkjent av årsmøtet
 1. Budsjett presentert og godkjent av årsmøtet

5.    Kort om Særavtale Psykologspesialister i Finnmarkssykehuset med spørsmål til Forhandlingsdelegasjonen

 • Særavtalen til Finnmarkssykehuset ble forhandlet frem i 2011. For spesialistpermisjon. 4 måneder hvert 3. år. Blant annet for å rekruttere
 • Har et bostedskrav – man kan tilby avtale til dem som bor og jobber i Finnmark.
  • Dette er blitt et dilemma.
   • For å endre på dette, må vi si opp avtalen. Forhandlingsavdelingen forsøker dermed å påvirke arbeidsgiveren til å ikke praktisere kravet for strengt. Noen arbeidsgivere tilbyr avtalen til pendlere, og noen ikke.
   • Er nå et bra tidspunkt for reforhandling?
    • Nå har finnmarkssykehuset manko på folk.
    • 184% økning i utgifter på vikarbyrå.
    • Se KPMG rapporten
     • Eksternt firma som har vurdert finnmarkssykehuset, blant annet budsjettet.
     • Finnmarkssykehuset må lage et prosjekt for hvordan rekruttere og beholde ansatte i Finnmarkssykehuset.
      • Det ser ut til at de første endringene blir til nasjonalt ansatte på SANKS. Deretter pendlere og lignende.

6.      Bidrag fra Forhandlingsdelegasjonen i FSH / Alf Martin Eriksen

 • Presenterer med lysbilder. Spør Alf Martin for lysbilder.
 • Presenterer frontfagsmodellen.
 • Snittlønn, inkluderer alt av tillegg.
 • 42 årsverk i finnmarkssykehuset. Sunket fra 54?
 • Forhandlingsdelegasjonen har gitt arbeidsgiver beskjed om at de ikke må vente til reforhandling, for å endre på praksis.
 • Skal starte å se på reforhandling til høsten.

7.      Bidrag fra/ang. kollegastøtte

 • Christina Grønnum Øyen legger fram med lysbilder. Kontakt Christina for lysbilder.

8.      Bidrag fra kommunepsykolog

 • Ingen kommunepsykolog tilstede på årsmøtet, verken fysisk eller digitalt. Punktet utgikk dessverre.

9.  Bidrag fra studenter i Finnmark

 • Ønske om mer informasjon fra NPFF, på mail, sosiale medier, ol.
 • Fint for studenter å også få vite om kollegastøtte!
 • Kom på årsmøtet for å finne mer ut av hvordan NPFF egentlig fungerer.
 • Kan være lurt å ta kontakt med studentrepresentanter fra NPF for oversikt over alle psykologstudenter i Finnmark. De har bedre oversikt.
 • Videre arbeid i Finnmark: Alle tre studenter på årsmøtet kommer sørfra. De trives på jobben og i Finnmark, men savner venner og familie. Det har også vært vanskelig å finne jevnaldrende i lokalområdet.

Elisabeth må forlate møtet på dette tidspunktet.

10.  Året som kommer

 • NPF Landsmøte 2022

10..1.Hva er status?

10..2.Satsningsområde

10..3.Mulighet å melde inn saker til landsmøte.

10.4         NPFF, styrets forslag: Urfolkspolitikk!

 • vi har et urfolk i Norge som ikke er synlig i NPF sin politikk.
 • Se forslag sendt på epost fra Dagmar. Dagmar legger fram disse punktene.
 • Alle må inkluderes: barn, voksne, funksjonshemmede osv.
 • Språklig inkludering på alle nivå og områder.
 • Saken støttes fra årsmøtet.
 • Saken sendes ut på onsdag 6.4.2022.

11.  Valg / ledige verv

 • Til gjenvalg er styreleder, nestleder, styremedlem, valgkomiteen
 • Valgresultat:
  • Leder: Dagmar Steffan
  • Kasserer: Mai Sharoni
  • Styremedlem: Christina Grønnum Øyen
  • Styremedlem: Mihkkal Oskal
  • Vara: Connie Malen Moen
  • Vara: Siri Eliassen
  • Valgkomite: Tone Nygård Stavenes, Anette Andersen

Avslutning formell del

 

Fagdel

Gustav Koi: "Asperger syndrom- en skjult diagnose for mange"

Paneldebatt utgår grunnet tidsmangel.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.