Årsmøte 2016 i Akershus lokalavdeling

Møtet holdes 28. januar 2016 kl. 18.00 i Norsk psykologforening sine lokaler i Kirkegata 2, Oslo. Vi overrekker også Den Store Inspirasjonsprisen for 2015 til vinneren. Det blir lett bevertning, vin og mineralvann. Alle medlemmer er velkommen!

Sakslisten for årsmøtet:

 

1. Valg av møteleder og referent.

2. Styrets årsmelding.

3. Prioritering av lokalavdelingens satsningsområder for styreperioden.

4. Lokalavdelingens regnskap.

5. Lokalavdelingens budsjett.

6. Evt. saker reist av styret eller lokalavdelingsens medlemmer.

7. Valg av leder, styre- og utvalgsmedlemmer med varamedlemmer, revisor og valgkomite.

8. Utdeling av ”Den store Inspirasjonsprisen”.

 

Med forbehold om endringer.

 

 

Her er valgkomiteens innstilling for valg av styre, Kollegastøttegruppe og revisor til Akershus lokalavdeling av Norsk psykologforening i 2016.

 

Styret

 

Leder (for 1 år)

Trygve A. Sætherskar

 

 

Styremedlemmer på valg (for 2 år)

Jan Sjøberg

Joan Sigrun Nygard

Brit Helen Lye

 

Styremedlemmer som ikke er på valg (ett år igjen)

Nina Sandsbakk

Henrik Vik

Heidi Tessand

Kristin Storvik

Christin Weiss

Helene Kindle-Skau (permisjon)

 

 

Kollegastøttegruppen

Ikke på valg (ett år igjen)

Janjan Struik

Elisabeth Myrstad

 

På valg (for 2 år)

Irma Kremers

 

Valgkomiteens kommentar:

Det mangler en representant til Kollegastøttegruppen fra Akershus vest (Asker og Bærum)

 

Revisor

(for 1 år)         TBA

 

Valgkomite

(for 1 år)         Arne Holen

(for 1 år)         TBA

(for 1 år)         TBA

 

De som forlater Styret ved dette årsmøtet er:

Berglind D Bragadottir

Tordis Tornes

Finn Olav Voie

Joanna Rzadkowska

 

De som forlater Valgkomiteen ved dette årsmøtet er:

Brita Angel-Jarman

Harald Rolf Rønning

 

Camilla Føleide Isaksen trer av som revisor ved dette årsmøtet.

 

Ingen flere har fratrådt noen verv.

 

Med hilsen valgkomiteen:

Arne Holen, Brita Angel-Jarman, Harald Rolf Rønning

14. januar 2016

 

 

--------------

 

Hva er et årsmøte? Hva skjer på årsmøtet? Hvorfor bør jeg komme?

På årsmøtet vil styret i Akershus berette om hva de har jobbet med i året som gikk. De vil presentere regnskap og budsjett, og det vil bli gjennomført valg.

Årsmøtet er medlemmenes mulighet til å høre hva som rører seg i organisasjonen. Årsmøtet er også en mulighet medlemmene har til å påvirke hva lokalavdelingen skal jobbe med fremover.

 

Hvordan kan jeg påvirke årsmøtet?

Dersom du har spørsmål eller saker som du mener bør behandles på årsmøtet kan du ta kontakt med Trygve A. Sætherskar på  tsaetherskar@hotmail.com

 

Saksliste for årsmøtet, samt forslag til valg av styremedlemmer blir sendt ut til medlemmene pr e-post eller lagt ut på lokalavdelingens hjemmesider.

Sett av dato og tidspunkt allerede nå. Vel møtt på årsmøte!

 

Vennlig hilsen

Trygve A. Sætherskar

leder Akershus lokallag av Norsk psykologforening

E-post:   tsaetherskar@hotmail.com

   

Få informasjon om arrangementer og relevante nyheter om det som rører seg i lokalavdelingen.

Økonomisk støtte

Vi kan gi økonomisk støtte til medlemsaktiviteter, f.eks. psykologmøter på arbeidsplassen, tillitsvalgtmøter etc. Søknad med angivelse av formål, antall deltakere og kostnad sendes til leder Joan Sigrun Nygard, email: joansigrun@hotmail.com . Pengene utbetales etter tilsagn og mot kvittering i ettertid.

Akershus lokallag har kollegastøtte for medlemmer som har behov for å drøfte faglige og etiske problemstillinger. Les mer om kollegastøtte .

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.