Pensjon for selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende har du, i likhet med andre som har bodd og arbeidet i Norge, rett til alderspensjon fra folketrygden. Hvor mye du får utbetalt er avhengig av hvilken opptjening du har og har hatt, og hvor mange år du har vært i arbeidslivet.

Pensjonsberegningen avhenger også av når du er født og hvilket år du går av med pensjon. Med pensjonsreformen har det skjedd store endringer i alderspensjonen fra folketrygden, inkludert ulike overgangsordninger. For å finne ut hvor mye pensjon du får fra folketrygden viser vi til nettsiden Din pensjon hos NAV.

Hvor mye du vil få i pensjon, avhenger også av pensjonsordningene du har vært omfattet av som arbeidstaker i det offentlige og/eller i det private. Informasjon om dette kan du også i stor grad finne på nettsidene Din pensjon og Norsk pensjon.

Ved siden av folketrygden kommer tjenestepensjonen (den ansatte trekkes 2 prosent av lønnen) for de offentlig ansatte. I tillegg til egenbetalingen på 2 % betaler den offentlige arbeidsgiveren mer, slik at samlet kostnad er 12-20% av bruttolønn. Heltids offentlig ansatte er garantert minst 66 % av sluttlønn i alderspensjon (folketrygd + tjenestepensjon). For å oppnå tilsvarende pensjon som selvstendig næringsdrivende må du selv spare i en eller annen form for pensjonssparing. Her er det flere muligheter, og mange private tilbydere innen bank- og forsikring. Sjekk hvilke rabaterte tilbud du kan få gjennom ditt medlemskap i Norsk psykologforening eller Akademikerne.

Psykologforeningen gir ikke konkret medlemsrådgivning på valg av pensjonssparing, da dette valget og omfanget av spareordningen må vurderes konkret i det enkelte tilfelle, og avhenger f eks av hvor mye du allerede har opptjent i pensjon og din økonomiske situasjon i sin helhet.

Fra du er 62 år, kan du ta ut hel eller delvis alderspensjon i folketrygden, og du kan tjene ubegrenset ved siden av. Men pensjonen vil ved tidlig uttak være lavere enn om du starter uttak av alderspensjon på et senere tidspunkt.

Fra du er 67 år, kan du sannsynligvis ta ut en (liten?) tjenestepensjon (oppsatt pensjon) fra de arbeidsforhold du tidligere har hatt i offentlig sektor (sykehus med mer). Siden du nå ikke er i en offentlig stilling, så kan du ikke ta ut denne pensjonen før du fyller 67 år. Opplysninger får du ved å henvende deg til pensjonskassen til den siste offentlige arbeidsgiveren du hadde.

Obligatorisk tjenestepensjon(OTP) gjelder i utgangspunktet for offentlige og private bedrifters ansatte. Som selvstendig næringsdrivende kan du velge å skaffe deg tjenestepensjon, ved å betale inn til OTP-ordningen. Etter lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) kan næringsdrivende fra 2019 avsette inntil 7% av inntekten mellom 1G og 12G i en egen frivillig OTP. OTP-avsetningen kan trekkes fra fullt ut som utgift i regnskapet, også skattemessig. Men OTP gir ikke alene stor nok avsetning for å komme opp i hva offentlig ansatte har i tjenestepensjon.

Skattefavorisert individuell pensjonssparing er individuell, og en kan inngå kontrakt om sparingen uavhengig av om en er selvstendig privatpraktiserende. Ordningen er ny fra 2017, og en kan spare inntil 40.000 kroner hvert år. De tidligere ordningene var ugunstige med hensyn til beskatning når du tar ut pengene. Den nye ordningen har ikke en slik ugunstig beskatning. Det anbefales å vurdere den nye ordningen dersom du skal spare til pensjon.

Som privatpraktiserende må du vurdere ulike måter å spare på slik at du har ekstra midler tilgjengelig når du går av med pensjon, enten dette skjer ved for eksempel eiendomsinvestering, banksparing, aksjeinvestering eller annet. En vanlig måte å forberede alderdommen økonomisk på, er imidlertid fremdeles å ha minst mulig gjeld ved pensjonering.

Emneord: privatpraksis

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.