Psykologbehandling i arbeidstiden

Kan jeg kreve å få fri med lønn for å gå til psykolog i arbeidstiden?

Spørsmål
Jeg går til egenbehandling hos psykolog en gang i uken. Det har ikke vært mulig å få time hos denne psykologen etter arbeidstid, men jeg pleier å få time på ettermiddagen. Dette innebærer at jeg må dra fra jobb en time før arbeidsdagens slutt en gang i uken. Min leder har sagt at jeg kan få fri fra jobb til denne behandlingen, men at jeg må jobbe inn igjen disse timene. Det har vist seg vanskelig å jobbe inn denne tiden, da jeg arbeider ved et akutteam hvor vi har få oppgaver som kan gjøres etter arbeidstid. Har jeg ikke rett til å få gå i behandling i arbeidstiden uten å måtte bruke ferie eller avspasering til dette?

Svar
Retten til denne typen permisjon med lønn er lite regulert i lovverket, og regler om korttidsfravær i arbeidstiden praktiseres ulikt. Arbeidsmiljøloven kapittel 12 inneholder bestemmelser om retten til permisjon. Det følger av § 12-9 at man har krav på å få fri for å følge barn til lege i forbindelse med sykdom (gjelder til barnet er fylt 12 år). Etter arbeidsmiljøloven § 12-1 har en arbeidstaker som er gravid, rett til fri med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll. Utover dette må en altså se på den enkelte arbeidskontrakt, tariffavtale eller andre avtaler i virksomheten for å se i hvilken grad slike korttidsfravær godtas uten trekk i lønn.

Dersom dette ikke er regulert skriftlig i arbeidskontrakten din, i et personalreglement eller i andre avtaler i ditt arbeidsforhold, må du avtale dette direkte med din arbeidsgiver. I staten følger det av Statens personalhåndbok at korte lege- eller tannlegebesøk skal kunne tas i arbeidstiden uten trekk i lønn, men det forutsettes også her at gjentatt behandling hos lege, tannlege, psykolog osv. bør tas som fleksitid, det vil si at du må jobbe inn timene du har tatt fri. I staten er det også grunnlag for å få dette som velferdspermisjon med eller uten lønn, men dette må da avtales direkte med arbeidsgiveren. Helseforetakene er ikke statlige, men offentlig finansierte. Det er egne tariffavtaler i helseforetakene, men disse avtalene gir ikke bedre rettigheter når det gjelder korttidsfravær.

Etter vår vurdering har du altså ikke noe rettskrav på å få gå til ukentlig egenterapi hos psykolog i arbeidstiden uten trekk i lønn. Slik gjentatt behandling hos lege, tannlege, psykolog osv. i arbeidstiden uten trekk i lønn eller arbeidstid må eventuelt avtales direkte med din arbeidsgiver.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.