Juridiske artikler

Paragraftegn

Juridisk veiledning  i form av fagartikler.

Autorisasjon  Diagnose  Ferie  Journal  Klage  Meldeplikt  Privatpraksis  Samtykke  Taushetsplikt 

Utgangspunket er at det enkelte helsepersonellet er ansvarlig for den helsehjelp en selv yter. Det fremgår av helsepersonelloven. 1)

Helsepersonelloven sier ikke noe om hvem som kan stille diagnoser. Det må utledes av forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4 første og annet ledd.

Kravet om faglig forsvarlighet er en minstestandard som beskytter pasienten mot behandling som er skadelig eller uten virkning.

En side ved psykologens taushetsplikt er aktivitetsplikten, som innebærer det å aktivt forhindre at andre får tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Spørsmålet er hvor omfattende aktivitetsplikten er.

Helsepersonells informasjonsplikt er helt grunnleggende for at pasienten skal kunne gi informert samtykke til undersøkelse og behandling.

Helsepersonelloven inneholder flere plikter som retter seg mot psykologen. Eksempel på dette er helsepersonells taushetsplikt, plikten til forvarlig yrkesutøvelse, journalføring og øyeblikkelig hjelp plikten(1). Det avgjørende er å finne ut når psykologen omfattes av disse pliktene og når de forskjellige pliktene inntrer. 

Når psykologer yter helsehjelp skal de føre journal. Pasientjournalen kan i dag føres elektronisk og den elektroniske pasientjournalen har langt på vei erstattet papirjournalen.(1) 

Før avslutning av praksis er det viktig at privatpraktiserende psykologer kontakter Norsk helsearkiv eller inngår kollegaavtale om overføring av pasientjournaler.

Psykologer har tradisjonelt bistått pasienter og andre oppdragsgivere i større eller mindre privatpraksiser ved siden av sin ordinære stilling. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.