Forsikring og tidligere sykdom

Spørsmålet gjelder tegning av gruppelivsforsikring og spørsmål om tidligere behandling eller egenterapi hos psykolog. Hvilke konsekvenser får dette? Og hva skal eventuelt stå i psykologens erklæring til forsikringsselskapet?

Spørsmål:

Jeg prøver å tegne en gruppelivsforsikring. Jeg krysset av for at jeg har gått til behandling hos psykolog. Forsikringsselskapet krever nå å få en erklæring fra psykologen før jeg eventuelt får tegne forsikringen. Da jeg gikk til behandling i studietiden var det nærmest en slags egenterapi. Vet ikke forsikringsselskapene hva det er?

Svar:

Nytegning av forsikring får en i hovedregelen bare gjøre før en blir syk. Forsikring er en form for kollektivisering av individuell risiko. Mange må betale inn, men kun noen få (uheldige) skal kunne få noe ut - det er forsikringens grunnidé.

Egenterapi har bare navnet felles med terapi som behandling for en sykdom. Egenterapi er en lære-form, en spesiell form for veiledning vil kanskje noen si. Egenterapi er ingen behandling for sykdom, men en egenutvikling eller opplæring ofte med sikte på at du selv skal fungere bedre som terapeut. Psykoterapi har utgangspunkt i psykisk lidelse mens egenterapi har utgangspunkt i at psykologen har psykoterapi som arbeid. Egenterapi søkes av både studenter og av ferdige psykologer. Ofte, men ikke bestanding, vil det gjennomføres i tilknytning til (etter-) utdanningsinstituttene. Dersom det er egenterapi du har hatt så bør din psykolog kunne skrive det i erklæringen til forsikringsselskapet. Det kan da være en fordel at psykologen forklarer hva egenterapi er, i tråd med det jeg har skrevet ovenfor.

Dersom det er behandling du har mottatt i studietiden så må dette fremgå av erklæringen. Å omskrive noe som har vært behandling til å være egenterapi i erklæringen, vil i tilfellet være ”å pynte på sannheten” for at du som pasient skal få forsikring på bedre vilkår enn det helserisikoen tilsier. Det vil i tilfellet kunne få alvorlige konsekvenser dersom du senere blir syk, arbeidsufør eller dør, og du i verste fall kan være uten forsikringsdekning. ”Å pynte på sannheten” er brudd på fagetiske retningslinjer og uforenelig med å være profesjonell. Det kan nok tenkes tilfeller av glidende overganger mellom behandling og egenterapi. Det er klart behandling dersom det er utløst trygderefusjon for terapien. For å utløse trygderefusjon må det være konstatert sykdom i folketrygdens forstand. Også i tilfeller der pasienten selv betaler hele behandlingen kan det i prinsippet være behandling og ikke egenterapi. Det uttalte formålet med relasjonen må, etter min vurdering, veie tungt i tillegg til det faktiske innholdet av kontakten med psykologen.

Med bakgrunn i din egenerklæring stiller forsikringsselskapet en rekke spørsmål til den behandlende psykologen. Psykologen besvarer de spørsmål som er stilt foruten å bibringe supplerende opplysninger om pasientens (din) helse som kan ha betydning for saken. Avhengig av erklæringen fra behandlende psykolog, vil du enten få tegnet forsikring på vanlige vilkår, eller få tegnet en forsikring med begrensninger, eventuelt. med høyere premie. En tredje mulighet er at du overhodet ikke får tegnet forsikring.

Emneord: forsikring

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.