Krav til utforming av psykologkontor

Det stilles i utgangspunktet ingen konkrete krav til selve utformingen av lokaler til bruk i privat helsetjeneste.

Helsepersonelloven § 16 inneholder likevel krav om at en virksomhet som yter helsetjeneste skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Det innebærer blant annet at helsepersonellovens krav til forsvarlighet i § 4 også vil gjelde her. Lokalene må derfor innrettes slik at pasientopplysninger ikke spres, ved for eksempel tilstrekkelig lydisolerte vegger for å ivareta taushetsplikten i praksisen.

I tillegg stilles det i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 et krav om universell utforming av lokalene. Krav til universell utforming gjelder virksomheter som retter seg mot allmennheten, noe som normalt vil gjelde også de som yter psykologtjenester. Med kravet menes utforming eller tilrettelegging av lokalene slik at virksomheten kan benyttes av flest mulig. Det innebærer at alle pasienter skal ha lik tilgang til psykologkontoret, herunder adgang til toalett. Kravet stilles først og fremst for nybygg, men det kan gis pålegg også til eksisterende virksomheter. Ved leie av lokaler er det leietaker (den som driver virksomheten) som har ansvaret for å oppfylle kravet, om man ikke har avtalt noe annet i leieavtalen.

For psykologer som har driftsavtale med regionale helseforetak, kan det i tillegg stilles vilkår til beliggenhet og utforming av lokalene i rammeavtale eller individuell avtale. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.