Spekter/SAN

Dette tariffområdet omfatter for Psykologforeningen ansatte i virksomheter som er medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter, med unntak av helseforetakene og Lovisenberg Diakonale sykehus. Disse har et eget tariffområde, Spekter-Helse - se punktet Spekter/Helse.

Norsk psykologforening er part i Hovedavtalen og Overenskomsten, som er inngått mellom Spekter og SAN (Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter). SAN er forhandlingspart overfor Arbeidsgiverforeningen Spekter. SAN består av 15 medlemsorganisasjoner som organiserer utdanningsgruppene med minimum 3-årig høgskoleutdanning i Spekter-området (ikke helseforetakene og Lovisenberg). SAN representerer for øvrig de aller fleste ansatte med høyere utdanning. SAN har om lag 14 000 medlemmer i tariffområdet. NITO og Den norske jordmorforening er de to største medlemsforeningene i SAN.

Forhandlingssammenslutningen møter Spekter til sentrale overenskomstforhandlinger. Lønnsdannelsen for medlemmer tilsluttet SAN foregår i sin helhet gjennom lokale forhandlinger. I de lokale forhandlingene, skal det i den enkelte virksomhet i utgangspunktet foretas individuelle lønnsvurderinger basert på arbeids- og ansvarsområde samt den enkeltes jobbutførelse og anvendt kompetanse. Praktisk gjennomføring og kriterier for vurderingene skal drøftes mellom de lokale parter.

Overenskomsten (tariffavtalene) består av en sentral A-del og en lokal B-del. Dette betyr at det kan være forskjellige "tariffavtaler" i hver virksomhet, men en del forhold er likevel felles gjennom den sentrale A-delen som alle er omfattet av. Dette gjelder bl.a. rett til full lønn ved sykdom, foreldrepermisjon og en del andre fraværsgrunner.

Norsk psykologforening har inngått B-overenskomster med følgende virksomheter:

  • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
  • Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress AS
  • Studentsamskipnaden i Vestland
  • Studentsamskipnaden i Oslo
  • Tyrilistiftelsen
  • LHL
  • Unicare

Nyttige dokumenter

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.