Psyk meg opp i ledelse – nå med to tilbud!

Pyramide av små klosser

Norsk psykologforening viderefører tilbudet til psykologer med lederansvar innenfor helseforetakene. Nå inviterer vi både til kull 20 på det vanlige programmet – og til Kull 2 på et påbyggingskurs for tidligere deltakere.

Det er og vil være et stort behov for gode ledere innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Vi trenger ledere som har selvinnsikt og er trygge på egen lederkompetanse. Slike ledere er tydelige og rause og baserer sitt lederskap på tillit, involvering og dialog. I tillegg kjenner og behersker de de mest sentrale lederverktøyene som brukes i helsetjenesten og har forståelse for økende krav til kunnskapsbasert praksis.

Trener på egen lederhverdag

Kurset vil ledes av rådgiver Einar Li, tidligere fagsjef for lederutvikling i Helse Sør-Øst RHF, og seniorrådgiver / psykologspesialist Tove Mathiesen, Akershus universitetssykehus HF. Det blir invitert inspirerende forelesere fra helseforetakene i hele landet.

Kursets arbeidsform forutsetter at deltakerne er til stede hele tiden på alle tre samlinger og overnatter på kurshotellet. Det blir gitt enkle hjemmeoppgaver i periodene mellom samlingene.

Kurset er arbeidsintensivt og gir anledning til å trene på å gjennomføre konkrete tiltak i deltakernes egen lederhverdag. Dette blir av deltakerne på tidligere kull fremhevet som en av de store styrkene ved seminaret, som har fått meget gode tilbakemeldinger.

Hvem kan søke?

Kurset er et tilbud til psykologer i alle fire helseregioner med lederansvar på ulike nivåer. Det vil også være aktuelt for psykologer med noe ledererfaring som ønsker å vurdere en videre leder- karriere i helseforetakene. Deltakere med økonomi- og personalansvar vil bli prioritert.

Medlemmer i Norsk psykologforening betaler kun reise og opphold. Ikke-medlemmer betaler en kursavgift på kr 15 000,-. Psykologforeningen har holdt av rom på hotellet for en natt på hver samling. Mer informasjon kommer til de som får plass på dette kullet.

Tre samlinger

Kurset består av tre samlinger på Quality Hotel Leangkollen i Asker.

  • 10. og 11. januar 2024
  • 6. og 7. mars 2024
  • 25. og 26. april 2024

Søknad om deltakelse, som må være godkjent av overordnet, sendes innen 15. november 2023 til Tove Mathiesen på e-post  tove.mathiesen@ahus.no

Psyk meg opp i ledelse – Del 2, kull 2

Oppstart er utsatt til 7. og 8. desember.

Hensikten med seminaret er å styrke nødvendige lederferdigheter for å videreutvikle tjenestetilbudet, mestre endringstrykk og skape resultater i egen organisasjon.

Målgruppe:

ledere med erfaring innen feltet, og som har fullført Psyk meg opp i ledelse. Tidligere deltakere har fått tilsendt informasjon, men dersom du ikke har fått – og er i målgruppen, ta kontakt med Tove Mathiesen for å få tilsendt mer utfyllende beskrivelse av tilbudet.

Format:

3 samlinger over 2 dager med noe forarbeid og arbeid i tilknytting til egen ledelsessitasjon i mellomperiodene.

Det forutsettes deltakelse på alle samlinger:

  • 7. og 8. desember 2023
  • 14. og 15. mars 2024
  • 12. og 13. juni 2024

Alle samlingene er på Quality Hotel Leangkollen, Asker. 

Finansiering:

Psyk meg opp i ledelse 1 blir finansiert i sin helhet av Psykologforeningen – et raust bidrag både til den enkelte deltaker og foretakene. For trinn 2 er det rimelig at foretakene bidrar til å dekke utviklingskost og de direkte utgiftene. Det er derfor fastsatt en kursavgift på kr. 15 000,-. Denne  Deltakerne dekker i tillegg reise og hotellopphold.

Påmelding:

Siden det er sendt informasjon til tidligere deltakere, har en del allerede meldt seg på, så påmelding til de siste plassene tas imot fortløpende. Først til mølla og senest innen 15. november 2023. Påmelding sendes tove.mathiesen@ahus.no

Spørsmål om kurset kan rettes til:

Tove Mathiesen, tlf. 922 50 986, e-post  tove.mathiesen@ahus.no

Einar Li, tlf. 916 37 495, e-post  li.ledelse@gmail.com

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.