Psyk meg opp i ledelse

Pyramide av små klosser

Psyk meg opp i ledelse er et kurs for psykologer med lederansvar på ulike nivåer i spesialisthelsetjenesten. Nå kan du melde deg på kurset som starter høsten 2022.

Det er og vil være et stort behov for gode ledere innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Vi trenger ledere som har selvinnsikt og er trygge på egen lederkompetanse. Slike ledere er tydelige og rause og baserer sitt lederskap på tillit,  involvering og dialog.  I tillegg kjenner og behersker de de mest sentrale lederverktøyene som brukes i helsetjenesten og har forståelse for økende krav til kunnskapsbasert praksis.

Trener på egen lederhverdag

Kurset ledes av rådgiver Einar Li, tidligere fagsjef for lederutvikling i Helse Sør-Øst RHF, og psykologfaglig rådgiver/psykologspesialist Tove Mathiesen, Akershus universitetssykehus HF. I tillegg vil det være inspirerende forelesere fra helseforetak over hele landet.

Kurset er arbeidsintensivt og gir anledning til å trene på å gjennomføre konkrete tiltak i deltakernes egen lederhverdag. Dette blir av deltakerne på tidligere kull fremhevet som en av de store styrkene ved seminaret, som har fått meget gode tilbakemeldinger.

Hvem kan søke?

Dette er et tilbud til psykologer i alle fire helseregioner med lederansvar på ulike nivåer. Det vil også være aktuelt for psykologer med noe ledererfaring som ønsker å vurdere en videre lederkarriere i helseforetakene. Deltakere med økonomi- og personalansvar vil bli prioritert.

Deltakerne betaler selv reise og opphold. De som ikke er medlemmer av Psykologforeningen, betaler en kursavgift på 15 000 kroner.

Tre samlinger

Kurset består av tre samlinger på Quality Hotel Leangkollen i Asker:

  • 15 og 16. september 2022
  • 17. og 18. november 2022
  • 5. og 6. januar 2023

Søk om plass på kurset innen 15. juni 2022.

Søknad om deltakelse må være anbefalt av overordnet.

Send søknaden til Tove Mathiesen på e-post  tove.mathiesen@ahus.no

Spørsmål om kurset kan rettes til:

Tove Mathiesen, tlf. 922 50 986, e-post tove.mathiesen@ahus.no

Einar Li, tlf. 916 37 495, e-post li.ledelse@gmail.com

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.