Gjeld, psykisk helse og selvmord -
kunnskap og praksis i en psykologisk kontekst.

11122
19.09.2022
20.09.2022
2
16
Oslo
Ingvild Stjernen Tisløv
7.400,00 for medlemmer
7.400,00 for ikke medlemmer
20.08.2022

Logg deg inn for påmelding

Målgruppe:

Psykologer og psykologspesialister, relevant for alle utdanningene og psykologer i både 1, 2 og 3.linjetjenesten.

Målsetning:

Å øke psykologers bevissthet om den sterke sammenhengen mellom gjeld, psykisk helse, psykiske lidelser og selvmord. Å øke psykologers trygghet og handlingsrepertoar i møte pasienter som sliter med økonomiske problemer og uhåndterlig gjeld.

Kursinnhold:

Gjeld, psykisk helse, psykiske lidelser, selvmord, effektive tiltak og kostnadseffektivitet. Hva vet vi? v/ Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi og tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet

Utviklingen av husholdningenes økonomi og gjeldssituasjon i Norge før, under og etter pandemien sett fra et sosiologisk ståsted. v/ Seniorforsker Christian Poppe, Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), Oslo Met – Storbyuniversitetet.

Slik er det å leve med uhåndterlig gjeld: Gjeldsforebygging i praksis. v/ Arman Vestad, profesjonell gjeldsforebygger med personlig erfaring fra å leve med gjeldsproblemer. Han er også tidligere gjeldsrådgiver i NAV

Utfordringer og suksessfaktorer for tverretatlig samarbeid – arbeid og helse. Sentrale lover og føringer for samarbeid rundt klienters økonomiske situasjon. v/ Bjørn Karstensen. Psykolog og avdelingsleder i NAV.

Familieøkonomi som uløselig knyttet til barns omsorgsbetingelser - hvordan arbeide med personlig økonomi i en psykoterapeutisk setting. v/ Ingvild Stjernen Tisløv, spesialist i klinisk samfunnspsykologi og universitetslektor ved Psykologisk institutt i Oslo.

Om kurslederne:

Christian Poppe er sosiolog og seniorforsker ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), Oslo Met - Storbyuniversitetet.

Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi og tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet.

Ingvild Stjernen Tisløv er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og er ansatt som universitetslektor ved Psykologisk institutt i Oslo.

Arman Vestad er utdannet sosionom og profesjonell gjeldsforebygger med personlig erfaring fra å leve med gjeldsproblemer. Han har også jobbet 15 år som gjeldsrådgiver i NAV.

Bjørn Karstensen er psykolog og avdelingsleder i NAV.

.

Kurset godkjennes som vedlikeholdsaktivitet med 16 timer.

Tid: 0900-1700 begge dager.

Kurs: 11122, Gjeld, psykisk helse og selvmord - kunnskap og praksis i en psykologisk kontekst.


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.