Vedlikeholdskurs

2023

Temaer:
1) Tidlig samspill ved Vibeke Kjær (spesialist i barne- og ungdomspsykologi og barnefaglig sakkyndig)
2) Svangerskap og bruk av rusmidler - konsekvenser og påvirkning på fosteret ved Jon Sverre Skranes (overlege og prof.dr.med.) og Gro Christine Christensen Løhaugen (spesialist i nevropsykologi)

Detaljer

Startdato: 13.04.2023
Sluttdato: 13.04.2023
Avmeldingsfrist: 12.04.2023
Kurstype: Oppdateringskurs for sakkyndige
Sted: Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gt. 11 OSLO 0181
Totalt ant. timer: 8
Prosjektnr.: 40OSA23002
Målgruppe
Psykologer involvert i behandling av mennesker med psykiske lidelser

Om målbevisst ferdighetstrening
Psykoterapiforskningen er tydelig på at våre relasjonsferdigheter påvirker pasientens terapiutbytte sterkt – uavhengig av hvilken terapimodell vi lener oss til.

Målbevisst ferdighetstrening er den mest empirisk velfunderte treningsmetoden vi kjenner til. De siste få årene har ledende psykoterapiforskere pekt på denne som noe av det mest nyttige vi kan ta oss til for å forbedre hjelpen vi gir. Problemet er at vi ikke har visst hvordan slik trening ser ut i vårt felt. Det er det du skal bli kjent med disse dagene.

Målsetting
Kursdeltakerne lærer om hvordan bruke målbevisst ferdighetstrening som et verktøy tilpasset egen utviklingssone, om ulike former for slik trening, og hvordan en tilpasser målbevisst ferdighetstrening til egen kliniske hverdag.


Kursinnhold
 • Lær hvordan du kan trene på terapeutiske ferdigheter.
 • Bli kjent med hvilke mellommenneskelige ferdigheter forskningen utpeker som spesielt viktige.
 • Få kunnskap om det teoretiske og empiriske grunnlaget for målbevisst ferdighetstrening.
 • Prøv selv: Tren målbevisst på mellommenneskelige ferdigheter med særlig betydning for den terapeutiske arbeidsalliansen.
 • Se videodemonstrasjon av veiledning. Om noen blant de påmeldte er komfortabel med å få individualveiledning i plenum, er det også mulighet til dette for én (ta kontakt med kursholder). 
 • Bli kjent med ulike formater av målbevisst ferdighetstrening, slik at du lettest mulig kan komme i gang selv.
 • Lær å tilpasse egen trening til nærmeste utviklingssone.
 • Det er godt rom for spørsmål, erfaringsutveksling og diskusjon begge dager.

Undervisningsmetode
Forelesninger, video-demonstrasjon, mulig live demonstrasjon, øvelser og samtale.

 
Om kursleder
Vidar M. S. Husby er psykologspesialist ved Favne i Oslo. Hans hovedinteresse er klinisk psykologi, noe som ledet til en erkjennelse av at teoretisk kunnskap ikke blir til kliniske ferdigheter uten videre. Han er forfatter av boken «Øv: Målbevisst ferdighetstrening på relasjonelle ferdigheter» (Gyldendal Akedemisk) som utgis våren 2023. Han har ansvaret for veilederutdanningen i International Deliberate Practice Society, og veileder terapeuter og veiledere over hele verden. Han har de siste årene blitt kjent for engasjerende workshopper med høy klinisk nytteverdi. Husby er sammen med Tony Rousmaniere (president i APAs divisjon 29) og Alexandre Vaz en del av den internasjonale fronten i deliberate practice-feltet.


Mottakelse
I anledning utdelingen av Psykologprisen 2023 ønsker psykologforeningen å invitere alle våre kursdeltakere og forelesere til prisutdelingen og en gratis sosial sammenkomst torsdag 01. juni kl. 19.00 på Radisson Blu Royal Hotell Bryggen. Det vil bli servering av mat og drikke, med anledning til å møte kollegaer til sosialt samvær.
Hvem som får Psykologprisen 2023 forblir en hemmelighet frem til vi møtes på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, 01. juni kl. 19.00.  Påmelding via påmeldingsskjemaet.


"Først-til-mølla"-prinsippet gjelder, så ikke vent for lenge - velkommen!

Detaljer

Startdato: 01.06.2023
Sluttdato: 02.06.2023
Avmeldingsfrist: 14.04.2023
Kurstype: Vedlikeholdskurs
Sted: Radisson BLU Royal Hotel, Bryggen, Bryggen BERGEN 5835
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20INN23005
Målgruppe
Psykologer som behandler mennesker som har søvnvansker eller søvnlidelse som del av
sine vansker.


Målsetning
Målet med kurset er å gi en forståelse av søvnregulering, kompetanse til å utrede for og stille søvnlidelsesdiagnoser (F51.0-9 i ICD-10), samt kunne tilby behandling for insomni, døgnrytmeforstyrrelser og marerittlidelse.


Etter kurset vil deltakerne:
Kunne forstå og formidle søvnregulering på en psykoedukativ måte til pasienter/klienter
Ha kompetanse til å stille riktig søvnlidelsesdiagnose (ICD-10 F51.0-9)
Kunne behandle insomni, forsinket søvn-våkenhetsfaselidelse og marerittlidelse i alle aldre


Innhold
Undervisning om søvnregulering, undervisning om søvnlidelser, undervisning om psykologisk og atderdsmessig behandling av insomni, døgnrytmeforstyrrelser og marerittlidelse, strategi for nedtrapping av sovemedisiner, gruppe arbeid, test.


Undervisningmetode:
Foredrag, gruppearbeid, diskusjon, avsluttende test


Kursleder:
Ane Wilhelmsen-Langeland, psykologspesialist, somnolog (sertifisert søvnekspert av European Sleep Research Society og Phd innen søvn).

Mottakelse
I anledning utdelingen av Psykologprisen 2023 ønsker psykologforeningen å invitere alle våre kursdeltakere og forelesere til prisutdelingen og en gratis sosial sammenkomst torsdag 01. juni kl. 19.00 på Radisson Blu Royal Hotell Bryggen. Det vil bli servering av mat og drikke, med anledning til å møte kollegaer til sosialt samvær.
Hvem som får Psykologprisen 2023 forblir en hemmelighet frem til vi møtes på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, 01. juni kl. 19.00.  Påmelding via påmeldingsskjemaet.


"Først-til-mølla"-prinsippet gjelder, så ikke vent for lenge - velkommen!

Detaljer

Startdato: 01.06.2023
Sluttdato: 02.06.2023
Avmeldingsfrist: 14.04.2023
Kurstype: Vedlikeholdskurs
Sted: Radisson BLU Royal Hotel, Bryggen, Bryggen BERGEN 5835
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20INN23004

Festspillkurs: WAIS-IV

01.06.2023 - 02.06.2023
Målgruppe
Psykologer og psykologspesialister.


Målsetting
Gi grunnlag for selvstendig og faglig oppdatert bruk av WAIS-IV i klinisk psykologarbeid på tvers av ulike psykologroller og problemstillinger.


Innhold
Dette er et kurs som tar for seg både administrasjon og tolkning av WAIS-IV. Det gis en presentasjon av wechslertestene generelt og WAIS-IV spesielt, samt de amerikanske og skandinaviske standardiseringsprosjektene. Endringer i tolkning av weschlertestene etter utgivelsen av WAIS-IV som følge av utgivelsen av WISC-V vil drøftes.  Kurset innbefatter øvelser i administrering av særlig utfordrende deltester samt tilbakemelding av resultater. Kurset vil også fokusere på tolkning av testresultater fra kasustikker som deltagere har med seg og forskning om ulike kliniske grupper. Kurset vil også gjennomgå temaer som rapportskriving.

Ta med WAIS-IV kofferten hvis mulig. Deler av kurset vil bli casebasert og kursdeltagerne oppfordres til å ta med kasuistikker/testprotokoller.

Om kursledere
Eivind Haga Ronold er spesialist i klinisk nevropsykologi siden 2020. Han har cand. psychol. fra Universitet i Bergen fra 2015. Han leverte sin PhD i 2022 som omhandler kognitive vansker ved depresjon, og underviser i klinisk nevropsykologi og weschlertester ved Universitet i Bergen sin nevropsykologiske poliklinikk. Han har i tillegg en bistilling som nevropsykolog på stemningspoliklinikk ved Sandviken Sykehus, i tillegg til å tidvis ta private oppdrag.

Erlend Ronold er spesialist i klinisk nevropsykologi. Han har cand. psychol. fra Universitetet i Bergen fra 2015. Han jobber nå som nevropsykolog på Avdeling for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering, Lassa. I tillegg til dette jobber han i privat praksis. Tidligere har han jobbet med alderspsykiatri og barne- og ungdomshabilitering.

Mottakelse
I anledning utdelingen av Psykologprisen 2023 ønsker psykologforeningen å invitere alle våre kursdeltakere og forelesere til prisutdelingen og en gratis sosial sammenkomst torsdag 01. juni kl. 19.00 på Radisson Blu Royal Hotell Bryggen. Det vil bli servering av mat og drikke, med anledning til å møte kollegaer til sosialt samvær.
Hvem som får Psykologprisen 2023 forblir en hemmelighet frem til vi møtes på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, 01. juni kl. 19.00.  Påmelding via påmeldingsskjemaet.

"Først-til-mølla"-prinsippet gjelder, så ikke vent for lenge - velkommen!

 

Detaljer

Startdato: 01.06.2023
Sluttdato: 02.06.2023
Avmeldingsfrist: 14.04.2023
Kurstype: WAIS-IV
Sted: Radisson BLU Royal Hotel, Bryggen, Bryggen BERGEN 5835
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20WAI23005

Målgruppe
Psykologer og leger (Psykologer vil bli prioritert)

Målsetting
Å gi deltakerne en økt forståelse av hva autismespekterforstyrrelser er og å gi en oversikt over tiltak som kan være hensiktsmessige for personer med autismespekterforstyrrelser som har et evnenivå innen normalområdet (Asperger syndrom/ «høytfungerende autisme»).

 

Kursinnhold

 • Introduksjon til autismespekterforstyrrelser (historikk)
 • Kjernevansker hos personer med autismespekterforstyrrelser
 • Kognitiv atferdsterapi for angstlidelser hos personer med autismespekterforstyrrelser
 • Søvnvansker hos personer med autismespekterforstyrrelser
 • Tilrettelegging i skole og arbeidssituasjon
 • Andre tiltak for personer med autismespekterforstyrrelser

Undervisningsmetode
Forelesning med powerpoint og gruppearbeid.

Om kursleder
Jon Fauskanger Bjåstad er psykologspesialist og har doktorgrad i klinisk psykologi. Han arbeider som forskningssjef for Klinikker for psykisk helsevern i Helse Stavanger og ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) i Forsvaret. Han har lang erfaring fra BUP innen arbeid med autismespekterforstyrrelser hos barn og ungdom. Som del av sin kliniske doktorgrad i Australia har Bjåstad jobbet sammen med Professor Tony Attwood som er en internasjonalt anerkjent ekspert på Asperger syndrom og autismespektertilstander. Han er godkjent veileder i kognitiv terapi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT).

Detaljer

Startdato: 21.09.2023
Sluttdato: 22.09.2023
Avmeldingsfrist: 17.08.2023
Kurstype: Forståelse av autismespekterforstyrrelser - kognitiv atferdsterapi
Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 7 OSLO 0151
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20FOR23003
Målgruppe
Psykologer, psykologspesialister og psykiatere


Innhold
Metakognitiv terapi (MKT) er en innovativ behandling som kan anvendes på en rekke ulike lidelser, spesielt angsttilstander, kroniske depresjoner og traumer.

Kurset gir en introduksjon av MKT og hvordan den kan anvendes i spesifikke lidelser.  Pasienter opplever Metakognitiv terapi som en nyttig, effektiv og paradoksal behandling. Erfaringer viser at MKT kan anvendes der andre behandlinger ikke har lykkes.
 
Kurset ledes av Professor Hans M Nordahl, NTNU og kurset vil veksle mellom teori og praksiseksempler. Deltagerne får også anledning til å øve på metakognitiv dialog i arbeid med pasienter og noen sentrale teknikker på dette kurset.
 
Om kursleder
Hans M Nordahl er professor ved Institutt for Psykisk Helse ved NTNU, Trondheim. Han arbeider også som forsker/behandler ved Akuttseksjonen, Østmarka, St.Olavs Hospital, Trondheim. I 2007 startet han MCT Institute, Ltd i Manchester sammen med Dr Adrian Wells fra Manchester.  Nordahl har vært involvert i opplæring og utdanning av terapeuter og veiledere i en årrekke og har over 120 forskningspublikasjoner innen angstlidelser, depresjoner, traumer og personlighetsforstyrrelser.

 

Detaljer

Startdato: 10.10.2023
Sluttdato: 11.10.2023
Avmeldingsfrist: 05.09.2023
Kurstype: Metakognitiv terapi - Behandling av angst, depresjon og PTSD
Sted: Christiania Qvartalet
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20MET23003
Kurset retter seg mot psykologspesialister som jobber med barn/unge eller voksne, og som skal fatte tvangsvedtak.
Kurset egner seg også som vedlikehold for spesialister som fatter vedtak.

Kurset tilfredsstiller kravene til lovkunnskap hos den faglig ansvarlige for vedtak innen psykisk helsevern.
Det vil være innlegg fra aktører med ulike perspektiv på psykisk helse-feltet.
Økt vektlegging på brukermedvirkning og medbestemmelsesrett medfører en styrket bevissthet.  
Kurset gir en god innføring i de fire helselovene.

Aktuelle tema:
- Tvangens etikk
- Oversikt over grunnprinsippene i norsk helserett og helselovgivning     
- Psykisk helsevernloven
- Psykologspesialistens rolle i forvaltning av Psykisk helsevernloven, ansvarlig for tvangsvedtak
- Erfaringer med behandling og tvang i psykisk helsevern
- Psykologspesialistens møte med Kontrollkommisjonen
- Endringer i Psykisk helsevernlov, erfaringer og praksis. Samtykkekompetanse
- Hvilken betydning har nevropsykologiske svekkelser for pasienters samtykke?


 

Detaljer

Startdato: 16.10.2023
Sluttdato: 17.10.2023
Avmeldingsfrist: 11.09.2023
Kurstype: Lovkurs: Tvangsvedtak i psykisk helsevern
Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 7 OSLO 0151
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20LOV23004

Kurset inneholder blant annet ferdighetstrening, opplevelsesbaserte øvelser og undervisning med utgangspunkt i video av terapi.  

Målgruppe

Terapeuter som jobber med individualterapi. Det er ikke nødvendig med noen forkunnskaper om EFT.

Innhold

Deltakerne skal få en grunnleggende innføring i hva EFT er. Det blir særlig fokus på de viktigste empatiske intervensjonene og terapeutiske mikroferdighetene i metoden. I tillegg vil deltakerne bli presentert for de to mest sentrale stol-arbeidene i EFT, uoppgjorte forhold og selvkritikk-splitt.

 

 

 Målsetting

• Praktiske ferdigheter for å jobbe opplevelsesbasert med endring av følelser i terapi

• konkrete intervensjoner som kan integreres og anvendes i egen praksis

 

Om kurslederne

Vanja Hjelmseth er psykolog ved Institutt for Psykologisk Rådgivning i Bergen, og jobber med terapi, opplæring av terapeuter og veiledning innen metodene Emosjonsfokusert terapi og Emosjonsfokusert Ferdighetstrening. Hun er medforfatter på boken «Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre – en lærebok for terapeuter og veiledere».

Anne Hilde Vassbø Hagen er leder og psykolog ved Institutt for Psykologisk Rådgivning i Bergen, og jobber med terapi, opplæring av terapeuter og veiledning innen metodene Emosjonsfokusert terapi og Emosjonsfokusert Ferdighetstrening. Hun er medforfatter på boken «Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre – en lærebok for terapeuter og veiledere», «De seks store følelsene» og har skrevet boken «Sinte barn og sinte voksne». I tillegg har hun laget de populære Alfred & Skyggen-filmene om følelser.

Kurset godkjennes som vedlikeholdsaktivitet med 16 timer

Detaljer

Startdato: 19.10.2023
Sluttdato: 20.10.2023
Avmeldingsfrist: 14.09.2023
Kurstype: Emosjonsfokusert terapi - teori og terapeutiske intervensjoner
Sted: Høyres Hus Konferanse og Selskapslokaler, Stortingsgt. 20, 6. etasje Postboks 1536 Vika OSLO 0117
Totalt ant. timer: 16
Prosjektnr.: 20EMO23004
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.