Regler for av-/påmelding og fravær

Av- og påmelding

Alle våre kurs har opptak etter «først til mølla»-prinsippet. Det er en forutsetning at du er autorisert psykolog for å kunne starte spesialiseringen.

Du må melde deg på via Psykologforeningens hjemmeside. For å få medlemspris, må du være innlogget som medlem.

Bindende påmelding

Det er bindende påmelding fem uker før kursstart. Ca fem uker før kurset vil du motta bekreftelse på at du har kommet med på kurset, med kursprogram, deltakerliste og faktura. Vi gjør oppmerksom på at ved påmelding til kurs er det bindende påmelding til alle kursene i kursrekken.

Du kan melde deg på til kun ett fellesprogram.  

Avmelding

Vær spesielt oppmerksom på at frist for avmelding er senest fem uker før kursstart og at avmelding må skje skriftlig. Du har selv ansvar for at avmeldingsfristen overholdes, selv om skriftlig bekreftelse på deltakelse på kurset ikke er mottatt.

Ved avmelding senere enn fem uker før kursstart, eller hvis du ikke møter frem, må hele kursavgiften betales. Unntak er kun når en kan legge frem sykmelding, rettsinnkalling eller innkalling til militærtjeneste (eks. repetisjonsøvelse).

Praktisk informasjon

Kursavgift: Se det aktuelle kurset

Ikke-medlemmer betaler i hovedsak dobbel kursavgift.
 
Dersom ikke annet er angitt, begynner kurset kl 0900 hver dag og varer til kl 1700, inkludert en time lunsj. Vi tar forbehold om endring av tid, sted, kursholder o.a. Psykologforeningen kan ikke dekke reise- og oppholdsutgifter for kursdeltakerne dersom kurs må avlyses på grunn av uforutsette hendelser.

Kursavgift til medlemspris?

Følgende retningslinjer gjelder for å kunne delta på Norsk Psykologforenings kurs til medlemspris:

  1. Påmeldte deltakere må inneha bekreftet medlemskap i Norsk Psykologforening ved påmeldingstidspunktet og må være medlem når kurset avholdes
  2. Ved utmeldelse før kursstart, vil søkeren bli gitt lavest prioritet for deltagelse.
  3. Norsk Psykologforening vil også gi laveste prioritet til søkere som veksler mellom å være innmeldt og utmeldt av foreningen.
  4. Beslutninger i henhold til pkt. 1–3 kan eventuelt påklages for behandling i sentralstyrets arbeidsutvalg.

Fravær

 Ifølge våre retningslinjer er det kun fravær med sykmelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste (eks. repetisjonsøvelse) som aksepteres som gyldig fravær.

Det kreves at man deltar på hele kurset for at kurset skal godkjennes i spesialistutdanningen. Ved fravær må den manglende kursdeltakelsen kompenseres ved deltagelse på en tilsvarende kurs for at kurset skal kunne godkjennes.

Ved ugyldig fravær, det vil si fravær som ikke er godkjent av Norsk Psykologforening, vil kursdeltaker måtte betale deltakeravgift for det kurset fraværet gjelder. For å få godkjent kravene til kurs i spesialiteten må deltakeren ta igjen det kurset som fraværet gjelder. Utgiftene til dette kurset må dekkes av deltakeren.

Spørsmål om fravær tas opp skriftlig med utdanningsavdelingen. 

Krav til samtidighet

Det er krav til overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs for å få godkjent spesialistutdanningen. Psykologen er ansvarlig for at han/hun er i praksis og i veiledning som er godkjent i henhold til spesialistreglementet samtidig som han/hun deltar i på kurs i spesialistutdanningen. 

Kravet om overveiende samtidighet betyr at man samtidig skal være i praksis, delta på kurs og ha veiledning i minimum 51 % av utdanningsløpet. Les mer om krav til samtidighet her .

Fødselspermisjon/foreldrepermisjon

Fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og foreldrepermisjon vurderes individuelt. Kravet om overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs kan gjøre det problematisk å delta på kursene når psykologen er i foreldrepermisjon – da de oftest i denne perioden ikke er i veiledning og praksis. Vi anbefaler psykologer som vet at de skal ut i foreldrepermisjon å utsette oppstart av kursene i spesialistutdanningen. 

Dersom psykologen likevel vil starte på kursene til spesialitetene gjøres det en individuell vurdering av praksis, erfaring og veiledning før det gis tilsagn om oppstart. 

Dersom en psykolog har startet på kursene til spesialitetene og skal ut i foreldrepermisjon, vil psykologen kunne gjennomføre noen av kursene og samtidig være i permisjon, men ikke ut over kravet til samtidighet. Dersom en psykolog går ut i permisjon tidlig i spesialistutdanningen (eks. kun har deltatt på 1 eller 2 samlinger og skal ha permisjon ut over 12 mnd) må psykologen fortsette med kursene når han/hun er tilbake i relevant praksis.

Dersom en psykolog har fravær fra en kurssamling pga. graviditet/foreldrepermisjon, må dette dokumenteres i form av en sykemelding, og er da å anse som gyldig fravær. Fravær begrunnet i fødsel er å anse som fravær med sykemelding.

Kontaktinformasjon

Har du generelle spørsmål, kontakt oss på  kurs@psykologforeningen.no  eller på telefon 23 10 31 30 i perioden 9-15 på hverdager.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.