Systembasert arbeid med familier

18023
14.03.2023
15.03.2023
2
16
Oslo
Trine C. Eikrem/Pia C. Aursand
7.600,00 for medlemmer
15.200,00 for ikke medlemmer
07.02.2023

Logg deg inn for å få medlemspris.

For å kunne starte på valgfritt program til spesialiteten må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet. Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig. Du må selv påse at krav til praksis og veiledning er oppfylt.

Påmelding gjøres til kurs 1, og det er bindene påmelding til alle fire kursene i programmet (4 kurs a to dager - til sammen 64 timer).

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig.

Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/skjemaer

Målgruppen

For dette valgfrie programmet er psykologer som jobber i psykisk helsevern for barn og unge eller voksne, rus- og avhengighetsbehandling, i kommunale tjenester, barne- og familievern samt habilitering. Utdanningen er også relevant for psykologer med erfaring fra somatiske tjenester og fra pårørendearbeid. Psykologspesialister kan søke opptak på hele programmet som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.

Målsetting

Målet med kursene er å øke deltakernes forutsetninger for å arbeide med systembasert med familier. Det skal være en sammenheng mellom kursene, og det legges stor vekt på egenaktivitet og erfaringsbasert læring. Disse kursene skal tematisere ferdigheter som må utvikles også gjennom praksis og veiledning.

Kurs 1: Grunnleggende forståelse av familie- og systembaserte arbeidsformer

Kurs 1 handler om systemenes/kontekstens betydning for menneskers levekår og psykiske helse.

Forventet læringsutbytte

 • Økt forståelse av relasjonelle prosesser, problemer i familien og av at problemer oppstår i en sammenheng
 • Økt kunnskap om forskjellene mellom det å jobbe individuelt og systemisk i forskjellige tjenester
 • Økte kunnskaper som gir grunnlag for å velge evidensbasert psykologisk praksis

Kunnskapen skal belyses med kliniske eksempler som vises på video og øvelser som gir trening i spesifikke ferdigheter (eksempelvis førstegangssamtale fra forskjellige teoretiske perspektiver).

Les  Målbeskrivelse systembasert arbeid med familier

.

Tid: Kl 0900-1700 alle kursdager

Medlemspris i 2023 er kr 3800 per kursdag. Deltakeravgiften faktureres per kurssamling.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
14.03.23
Kurs 1
07.02.23
Oslo
18023
Kurs 2
01.08.23
Digitalt
Kurs 3
10.10.23
Oslo
Kurs 4
06.02.24
Oslo

Kurs: 18023, Systembasert arbeid med familier


 • Arbeidspsykologi
 • Barne- og ungdomspsykologi
 • Eldrepsykologi
 • Habiliteringspsykologi
 • Helsepsykologi
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Samfunns- og allmennpsykologi
 • Voksenpsykologi

Les om valgfrie program godkjent til spesialitetene

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.