Nevrokognitive vansker hos voksne

14822
08.12.2022
09.12.2022
2
16
Oslo
Erik Hessen og Merete Glenne Øie
Pris annonseres senere
03.11.2022

Målgruppe

Målgruppen for dette programmet er psykologer som har gjennomført fellesprogrammet og som arbeider med voksne.
Det forutsettes at man aktivt jobber med nevrokognitive problemstillinger som en del av arbeidsoppgavene, samt selv gjennomfører utredninger av kognitive funksjoner der det er aktuelt.
Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.

Målsetting

Etter samlingen skal psykologen ha kunnskap om ulike systemer og samhandling mellom systemene som bidrar til heving av kvalitet i tjenesten
Psykologene skal kunne yte tjenester som ivaretar pasientens rett til å medvirke. Psykologen skal ha økte forutsetninger for å bruke samvalg og å ha en recovery-orientert praksis. Samlingen skal gi økt kunnskap om hvordan inkludere pasienten og de ulike tjenesteyterne som gir helsehjelp og tjenester til pasientgruppen.

4. samling
Tilbakemelding og behandlingstiltak

  • Utarbeide rapporter som beskriver nevrokognitiv fungering og henvisninger
  • Gi tilpasset tilbakemelding til pasient og deres familier/pårørende om funn og eventuelle implikasjoner
  • Vurdere og gi råd om tiltak og implikasjoner
  • Vurdere og gi råd om kognitiv trening/rehabilitering
  • Forstå betydningen av kognitiv svikt i behandlingen av psykisk lidelse og hvilke implikasjoner dette har for samarbeid med andre slik at tiltakene tilpasses, for eksempel, familie, nav, kommunale tjenester, skole og arbeidsgivere

Deltagerne presenterer egne kasus på samling 2, 3 og 4

Tid

0900-1700 alle kursdager.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
3. samling
04.08.22
Oslo
08.12.22
4. samling
03.11.22
Oslo
14822
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.