Klinisk helsepsykologi:
Modeller og grunnkunnskap i klinisk helsepsykologi

13522
23.11.2022
24.11.2022
2
16
Oslo
Arnstein Finset og Borrik Schjødt
7.400,00 for medlemmer
14.800,00 for ikke medlemmer
19.10.2022

Logg deg inn for å få medlemspris

Les om valgfrie program godkjent til spesialitetene

For å kunne starte på Valgfritt program til spesialiteten må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet.

Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program betyr det at du må ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 månders praksis samtidig. Du er selv ansvarlig for at du er i godkjent praksis og i veiledning samtidig som du går på kurs.

Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis se  Skjemaer

Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.
Søknad sendes kurs@psykologforeningen.no . Vi gjør oppmerksom på at deltakere som skal ha programmet til sin spesialitet, har førsteprioritet.  

Forventet læringsutbytte:

I den første samlingen er hovedtemaet modeller i helsepsykologi, og en biopsykososial forståelse. Psykologiske forhold er viktige ved somatiske problemstillinger, som når depresjon forverrer prognosen ved somatisk sykdom, eller tidlige traumer øker sjansen for forekomst av visse somatiske plager. Samtidig vil somatisk sykdom, skade og funksjonssvikt påvirke psykologiske forhold, for eksempel ved sin innvirkning på samspillet i familien og på jobbfunksjonen.

 • Kunnskap om psykologens ulike roller som utreder, behandler, konsulent, veileder, underviser og systempåvirker i utøvelsen av klinisk helsepsykologi. Vite hvordan man går frem for å innhente nødvendig kunnskap for å fylle disse rollene
 • Kunnskap om en biopsykososial forståelse og aktuelle psykologiske modeller, samt ulike metoder for å formidle en biopsykososial forståelse til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • Kunnskap om somatiske symptomer som følge av psykisk lidelse, for eksempel brystsmerter ved panikklidelse, spenningshodepine på grunn av høy beredskap og ryggplager forårsaket av dekondisjonering
 • Ha kjennskap til særpreg ved andre helseprofesjoner og deres forventninger til psykologen, samt kunne delta som en aktiv part i det tverrfaglige samarbeidet
 • Kunne anvende og formidle sentrale elementer i effektiv klinisk kommunikasjon
 • Kjennskap til hvordan psykologen kan skaffe seg oversikt over mål og kultur på arbeidsplassen, organisasjonsmessige rammer for klinisk helsepsykologi og utforming av psykologrollen innenfor disse rammene
 • Kunnskap om brukermedvirkning, individtilpasset behandling og inkludering av pasientens erfaringskompetanse

 

Du melder deg kun på til 1. samling, du vil da automatisk være påmeldt alle 4 samlingene i dette programmet, og kurset faktureres per samling.

Tid kl. 9-17 begge dager.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
23.11.22
1. samling
19.10.22
Oslo
13522
2. samling
19.10.22
Oslo
3. samling
19.10.22
Oslo
4. samling
19.10.22
Oslo

Kurs: 13522, Klinisk helsepsykologi: Modeller og grunnkunnskap i klinisk helsepsykologi


 • Arbeidspsykologi 
 • Barne- og ungdomspsykologi
 • Eldrepsykologi
 • Familiepsykologi
 • Habiliteringspsykologi
 • Rus- og avhengighetspsykologi 
 • Samfunns- og allmennpsykologi
 • Voksenpsykologi 
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.