Nevrokognitive vansker hos voksne:
Grunnleggende nevropsykologi

14523
12.10.2023
13.10.2023
2
16
Oslo
Erik Hessen og Merete Glenne Øie
Pris annonseres senere
07.09.2023
Logg deg inn for å få medlemspris.

Målgruppe

Målgruppen for dette programmet er psykologer som har gjennomført fellesprogrammet og som arbeider med voksne.
Det forutsettes at man aktivt jobber med nevrokognitive problemstillinger som en del av arbeidsoppgavene, samt selv gjennomfører utredninger av kognitive funksjoner der det er aktuelt.
Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.

«Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis på   denne siden   ».

Målsetting

Gjennom praksis, kurs og veiledning er det forventet at det valgfrie programmet skal gi psykologen kunnskaper og ferdigheter til å identifisere nevrokognitive utfordringer hos voksne.

Det er forventet at psykologen har tilegnet seg kompetanse om aktuelle tilretteleggings- og behandlingstiltak, samt kunne identifisere evt. behov for videre utredning hos spesialist i nevropsykologi.

Målbeskrivelse     (Det kan komme noe endring i hvilke temaer som legges til de ulike samlingene grunnet ny vurdering i målbeskrivelsen)

1. samling
Grunnleggende nevropsykologi

Etter samlingen har psykologen fått økt kunnskap om:

  • Nevrokognisjon på et grunnleggende nivå
  • Anamneseopptak – hvordan forstå skjevutvikling og hva er normalt?
  • Å kunne velge relevante verktøy, som også tar hensyn til pasientens kulturelle og språklige bakgrunn
  • Prinsipper/metoder for gjennomføring av forsvarlig testing (både faglig og etisk)
  • Å kunne vurdere funn og implikasjoner
  • Nevrokognitiv fungering og psykiske symptomer ved sentrale nevrologiske lidelser og tilstander
  • Differensialdiagnostikk - psykisk lidelse og/eller hjerneorganiske tilstander
  • Å kunne kjenne igjen og avdekke kognitive vansker (inkl. eksekutive funksjonsvansker, hukommelsesvansker og vansker med oppmerksomhet), samt forstå betydningen for hverdagens funksjon
  • Vurdering av ytelse/gyldighet av testresultater
  • Tiltak ved nevrokognitive vansker
Deltagerne presenterer egne kasus på samling 2, 3 og 4

Tid

0900-1700 alle kursdager.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
12.10.23
1. samling
07.09.23
Oslo
14523
2. samling
07.09.23
Oslo
3. samling
07.09.23
Oslo
4. samling
07.09.23
Oslo

Kurs: 14523, Nevrokognitive vansker hos voksne: Grunnleggende nevropsykologi


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.