Psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier
Barnesamtale

17523
21.09.2023
22.09.2023
2
16
Oslo
Anne-Kristin Imenes
Pris annonseres senere
17.08.2023

Logg deg inn for å få medlemspris    

  

Les om valgfrie program godkjent til spesialitetene

  
For å kunne starte på Valgfritt program til spesialiteten må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet.

Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.  

 
Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program betyr det at du må ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 månders praksis samtidig. Du er selv ansvarlig for at du er i godkjent praksis og i veiledning samtidig som du går på kurs.

Det valgfrie programmet skal primært gi psykologer med erfaring fra andre tjenesteområder enn psykisk helsevern for barn og unge økt kompetanse i psykologfaglig arbeid med barn, ungdom og familier. Programmet skal kvalifisere deltakerne til å kunne arbeide med barn, ungdommer og familier på tvers av ulike kontekster hvor disse er klienter. Programmet gir økt kompetanse i å forstå og anvende utviklingspsykologiske og systemiske perspektiver på psykologfaglig arbeid.

  

Målgruppe

Målgruppen for dette valgfrie programmet er psykologer med erfaring fra andre tjenesteområder enn psykisk helsevern for barn og unge. Programmet er relevant for psykologer i kommunale tjenester, samt barne- og familievern, og som ønsker økt kompetanse i anvendelse av sin psykologkompetanse i arbeid med barn, ungdom og familier. Programmet er også relevant for psykologer med erfaring fra somatiske tjenester (for eksempel sykehus) og med barn som pårørendearbeid.

Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.
Søknad sendes kurs@psykologforeningen.no . Vi gjør oppmerksom på at deltakere som skal ha programmet til sin spesialitet, har førsteprioritet.

Samling 1: Barnesamtale

 Målet med samlingen er å gi økte ferdigheter i hvordan få kontakt med og ivareta barn gjennom samtale. Samlingen skal også gi kunnskap om hvordan utviklingspsykologisk kunnskap integreres i ulike samtaleteknikker.

Etter samlingen skal psykologen:

  • Ha økte ferdigheter i bruk av utviklingsstøttende behandlingsmetoder, for eksempel samtaleteknikker, lek, narrativer og metaforer.
  • Ha økte ferdigheter i bruk av terapeutiske materialer rettet mot barn, som for eksempel bruk av visuelle og kreative hjelpemidler.
  • Ha økte ferdigheter i metoder for å utforske barnets perspektiv og skape medvirkning
  • Ha økt ferdigheter om samtaleteknikker tilpasset barn med nevrokognitive utviklingsutfordringer

Du melder deg kun på til 1. samling, du vil da automatisk være påmeldt alle 4 samlingene i dette programmet, og kurset faktureres per samling.

Tid kl. 9-17 begge dager.

Om kursleder

 Anne-Kristin Imenes er psykologspesialist med fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun har lang erfaring som kommunepsykolog for barn og unge i Nøtterøy kommune og har i tillegg arbeidet i PPT, i familievernet, i psykisk helsetjeneste og i spesialisthelsetjenesten BUP. Imenes har utviklet kurs i "Samtaler med barn" og underviser i kommuner for KoRus - kompetansesenter Rus region Øst. Hun utvikler og leder flere folkehelseprosjekter i skoler og barnehager. Imenes er en ettertraktet foredragsholder for både foreldre, elever og fagfolk og har bred erfaring med variert formidling og undervisning. Hun er særlig engasjert i utformingen av psykiske lavterskeltjenester, brobygging mellom tjenester og FIT (feedback informerte tjenester). Hun har ledet utvalget for kartlegging av kompetansehevende tiltak for psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester i Psykologforeningen.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
21.09.23
1. samling
17.08.23
Oslo
17523
2. samling
17.08.23
Digitalt
3. samling
17.08.23
Oslo
4. samling
22.08.24
Oslo

Kurs: 17523, Psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier Barnesamtale


  • Familiepsykologi
  • Rus og avhengighetspsykologi
  • Samfunn og allmenpsykologi
  • Voksenpsykologi
  • Habiliteringspsykologi
  • Helsepsykologi
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.