Voksenpsykologi (Fulltegnet)
Utredning og diagnostisering

20122
27.10.2022
28.10.2022
2
16
Oslo
Anne Lill Ørbeck og Pia T. Wiig
7.400,00 for medlemmer
14.800,00 for ikke medlemmer
22.09.2022

Logg deg inn for å få medlemspris

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig.

Du er selv ansvarlig for at du er i godkjent praksis og i veiledning samtidig som du går på kurs.

«Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis.    Skjemaer

Ta kontakt med spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no for nærmere informasjon.

I henhold til spesialitetens målbeskrivelse skal de obligatoriske kursene på 96 timer gjennomføres over minimum 18 mnd. Kursene skal ha en jevn spredning over perioden, jf. krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs.
Du er selv ansvarlig for å passe på at kursene ikke gjennomføres på kortere tid.

Målsetting

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å begrunne valg av utredningsmetoder for vurdering av helsetilstand, alvorlighetsgrad og behandlingsbehov.
Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utarbeide gode behandlingsplaner i samarbeid med den voksne pasienten og eventuelle pårørende.

Forventet læringsutbytte

  • Kunne beskrive status presens
  • Kunne tolke og anvende resultater fra anerkjente og relevante utredningsverktøy, samt kjennskap til verktøyenes styrker og svakheter
  • Kunne innhente og vurdere komparente opplysninger
  • Kunne screene kognitive funksjoner
  • Kunne gjennomføre differensialdiagnostikk og vurdere komorbiditet, herunder rusproblematikk
  • Kunne utarbeide kasusformulering og behandlingsplan
  • Kunne henvise til annen eller supplerende utredning, herunder nevropsykologisk utredning
  • Kunne formidle resultater av utredning til pasienten og pårørende

Målbeskrivelse voksenpsykologi

Les om regler for av-/påmelding og fravær

Tid

kl 0900-1700 begge dager

Avmeldingsfrist 5 uker før kursstart

Du må selv melde deg på hvert av de 6 obligatoriske kursene til spesialiteten i voksenpsykologi

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
27.10.22
Kurs 1
22.09.22
Oslo
20122
Kurs 2
08.12.22
Oslo
Kurs 3
16.03.23
Digitalt
Kurs 4
20.07.23
Oslo
Kurs 5
26.10.23
Oslo
Kurs 6
15.02.24
Oslo

Kurs: 20122, Voksenpsykologi (Fulltegnet) Utredning og diagnostisering


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.