Voksenpsykologi:
Spesialistrollen

23624
18.04.2024
19.04.2024
2
16
Bergen
Per Birkhaug
Pris annonseres senere
13.10.2022

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten i voksenpsykologi må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet.

Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig.

Du er selv ansvarlig for at du er i godkjent praksis og i veiledning samtidig som du går på kurs.

«Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis.    Skjemaer

Ta kontakt med spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no for nærmere informasjon.

I henhold til spesialitetens målbeskrivelse skal de obligatoriske kursene på 96 timer gjennomføres over minimum 18 mnd. Kursene skal ha en jevn spredning over perioden, jf. krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs.
Du er selv ansvarlig for å passe på at kursene ikke gjennomføres på kortere tid.

Målsetting

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å ivareta ansvaret til psykologspesialister i voksenpsykologi

Forventet læringsutbytte

  • Kunnskap om hvordan ivareta veiledningsansvaret, herunder skikkethetsvurdering
  • Kunnskap om evaluering av egen praksis, egenutvikling og forebygging av utbrenthet hos psykologer
  • Kunnskap om samarbeid på systemnivå
  • Kunnskap om rettighetsvurderinger og bruk av prioriteringsveileder ved henvisning til spesialisthelsetjenesten
  • Kunnskap om hvordan systematisk kartlegge, analysere og implementere brukererfaringer i organisasjonen
  • Kjennskap til internkontrollforskriften, meldinger om uønskede hendelser og kvalitetsindikatorer
  • Kunnskap om faglig utvikling, herunder kjennskap til spesialistpermisjon, kollegaveiledning og krav til vedlikehold av spesialiteten

Målbeskrivelse voksenpsykologi

Utfyllende bestemmelser voksenpsykologi

Tid:

 kl 0900-1700 begge dager

NB! Det er bindende påmelding  fra og med kurs 1 til alle 6 kurs

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
Kurs 1
13.10.22
Bergen
Kurs 2
13.10.22
Bergen
Kurs 3
13.10.22
Bergen
Kurs 4
13.10.22
Bergen
Kurs 5
13.10.22
Bergen
18.04.24
Kurs 6
13.10.22
Bergen
23624
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.