Barne- og ungdomspsykologi (Fulltegnet)
Sped- og småbarns psykiske helse

37222
10.10.2022
11.10.2022
2
16
Oslo
Hedvig Svendsrud
7.400,00 for medlemmer
14.800,00 for ikke medlemmer
05.09.2022

Logg deg inn for å få medlemspris

  

Målbeskrivelse Barne- og ungdomspsykologi   

  

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen.
For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig. Praksis må være barnepraksis når du tar obligatoriske kurs til spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi.

I henhold til spesialitetens målbeskrivelse skal de obligatoriske kursene på 96 timer gjennomføres over minimum 1,5 år. Kursene skal ha en jevn spredning over perioden, jf. krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Du er selv ansvarlig for å passe på at kursene ikke gjennomføres på kortere tid.

Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis på  denne siden

Du må melde deg på til hvert kurs i denne kursrekken for å sikre deg plass på de kommende kursene, avmeldingsfrist er 5 uker før oppstart av de enkelte kurs.

Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.

  

Kurs 2: Sped- og småbarns psykiske helse  

Kurset skal gi kunnskap om transaksjonsmodellen om grunnlagsforståelse i utredning og behandling av sped-og småbarn og deres omsorgssystem. Det vil bli lagt vekt på svangerskapsperioden, tidlig samspill og tilknytning, samt nyere forskning om sped- og småbarns utvikling. Videre vil betydningen av omsorgspersonenes psykiske helse og atferd for sped-og småbarnets utvikling og helse bli vektlagt. Terapeutiske tilnærminger i arbeid med sped- og småbarn og deres omsorgspersoner vil introduseres.

  

Etter kurset skal psykologen:  

  • Ha økt kunnskap om sped- og småbarns utvikling og kommunikasjon i samspill med sine omgivelser, inklusive forskning om hjernens utvikling i tidlige leveår.
  • Ha økt kunnskap om sentrale utredningsverktøy både hva angår svangerskap, barnets utvikling og helsetilstand samt foreldrefungering og samspill mellom barn og nære omsorgspersoner.
  • Kunne gjenkjenne risikofaktorer og beskyttende faktorer i samspill som har betydning for barnets utvikling og tilknytning.
  • Ha økt kunnskap om sentrale behandlingsmetoder for sped- og småbarn og deres omsorgssystem.

 

Om kursleder  

Hedvig Svendsrud er psykologspesialist med fordypningsområde sped-og småbarns psykiske helse. Ansatt ved sped- og småbarnspoliklinikken, BUPA, Sykehuset i Vestfold. PhD kandidat ved Psykologisk Institutt, UiO, hvor hun forsker på kroppsmentalisering i samspill mellom fedre og spedbarn. Hun er også del av en internasjonal arbeidsgruppe, som forsker på kroppsmentalisering, PEMworks.

I tillegg til flere års erfaring fra BUP har hun også arbeidet med utredning av omsorgsevne hos sped-og småbarnsforeldre på foreldre-barn senter. Ved siden av forskerstilling/ klinikerstilling ved BUPA, jobber hun også som fagkyndig og sakkyndig for fylkesnemndene. 

  

Tid: 0900-1700 alle dager

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
10.10.22
Kurs 2
05.09.22
Oslo
37222
Kurs 3
15.02.23
Oslo
Kurs 4
24.07.23
Digitalt
Kurs 5
08.11.23
Oslo
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.