Samfunns- og allmennpsykologi (fulltegnet)

55122
26.10.2022
28.10.2022
3
24
Oslo
Monica Beer Prydz
11.100,00 for medlemmer
22.200,00 for ikke medlemmer
21.09.2022

Logg deg inn for å få medlemspris.

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten i samfunn- og allmennpsykologi må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet. Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.

I henhold til spesialitetens målbeskrivelse skal de obligatorisk kursene på 96 timer gjennomføres over minimum 1,5 år (18. mdr.). Kursene skal ha en jevn spredning over perioden, jf. krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Du er selv ansvarlig for å passe på at kursene ikke gjennomføres på kortere tid. Påmelding gjøres til hvert kurs.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig. Praksis må være samfunn- og allmennpraksis når du tar obligatoriske kurs til spesialiteten i Samfunns- og allmennpsykologi.

Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/skjemaer

Målgruppe

Den primære målgruppen er psykologer som arbeider eller ønsker å arbeide med samfunns- og allmennpsykologiske arbeidsoppgaver, og er særlig relevant for førstelinjen. Utdanningen er også relevant for psykologer som er ansatt i offentlig forvaltning, på ulike nivå og innen ulike fagområder og organisasjoner (f.eks barnevern og kompetansesentre, fengsel og politi) og psykologer i spesialisttjenester og privat virksomhet som ønsker å utvikle mer systemrettede måter å arbeide på samt videreutvikle forståelsen av skjæringspunkter mellom allmennpsykologiske og samfunnspsykologiske perspektiv.

Kurs 1: Folkehelse og forebygging (24 timer)

Deltakerne vil få innsikt i hvordan de kan bidra i arbeid med forebygging og folkehelse, gjennom innføring i grunnleggende folkehelseteori, øvelse og praktiske eksempler.

Forventet læringsutbytte:

  • Økt innsikt i folkehelseteori og kunnskap om folkehelsearbeid
  • Økt kunnskap om hvilke forhold som påvirker psykisk helse og livskvalitet og hvordan disse er fordelt i befolkningen
  • Kunnskap om hvordan psykologene kan gå frem for å bidra i kommunens arbeid med oversikt over befolkningens helse jfr. folkehelseloven
  • Økte ferdigheter i formidling av tema knyttet til folkehelsearbeid
  • Økt kunnskap om kriterier for valg av helsefremmende og forebyggende tiltak

Kunnskapen vil illustreres med eksempler på hvordan psykologer kan jobbe med forebygging og folkehelse og hvordan dette kan bidra til god utnyttelse av de samlede ressursene. Kurssamlingen vil også inneholde formidlingstrening, med tema fra folkehelse og forebygging.

Se målbeskrivelse  

.

Tid: Kl 0900-1700 alle kursdager.

Medlemsprisen i 2022 er kr 3700 per kursdag. Deltakeravgiften faktureres per kurs.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
26.10.22
Kurs 1
21.09.22
Oslo
55122
Kurs 2
22.03.23
Digitalt
Kurs 3
06.09.23
Oslo
Kurs 4
20.03.24
Oslo
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.