Habiliteringspsykologi

44523
10.05.2023
11.05.2023
2
16
Oslo
Tonje Elgsås/Arvid Nikolai Kildahl
Pris annonseres senere
05.04.2023

Logg deg inn for å få medlemspris.

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet. Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.

Påmelding gjøres til hvert kurs. I henhold til spesialitetens målbeskrivelse skal de obligatorisk kursene på 96 timer gjennomføres over minimum 1,5 år (18. mdr.). Kursene skal ha en jevn spredning over perioden, jf. krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Du er selv ansvarlig for å passe på at kursene ikke gjennomføres på kortere tid.

Det er mulig å melde seg på en eller flere kurs dersom man ikke har anledning til å følge hele kurssekvensen, og kurssamlingene kan også tas som vedlikeholdskurs.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig. Praksis må være habliteringspraksis når du tar obligatoriske kurs til spesialiteten i Habiliteringspsykologi.

Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis     https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/skjemaer

Målsettingen

med de obligatoriske kursene på 96 timer over minimum 1,5 år er å øke deltakernes forutsetninger for å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise, pasientens og pårørendes ønskemål (jfr. prinsipperklæringen om evidensbasert praksis). Rolle- og profesjonsspørsmål knyttes til undervisningen og gruppeoppgavene.

Kurs 5: Psykiske lidelser og utfordrende atferd

Kurset gir en gjennomgang av sentrale problemstillinger knyttet til utredning og diagnostisering av psykisk lidelse og utfordrende atferd hos personer med habiliteringsbehov. Praktiske eksempler på tiltak vil bli vektlagt.

Etter endt kurs skal psykologen

  • Ha kjennskap til psykiske lidelser som er vanlige hos personer med utviklingshemming
  • Ha kjennskap til verktøy for å diagnostisere psykisk lidelse hos personer med utviklingshemming
  • Ha kunnskap om risikofaktorer for utvikling av psykiske lidelse og utfordrende atferd samt forebyggende tiltak
  • Ha kjennskap til vanlige tilnærminger til forebygging og behandling av utfordrende atferd og psykiske lidelse hos personer med utviklingshemming
  • Ha kjennskap til gjeldende lovverk som regulerer tvangsbruk overfor mennesker med utviklingshemming
  • Vurdere faglig og etisk forsvarlighet ved forebyggende og skadeavvergende tiltak

Gjør deg kjent med Målbeskrivelsen for Habiliteringspsykologi

.

Tid: kl 0900-1700 alle dager

Deltakeravgiften faktureres for hvert kurs, og medlemspris i 2022 kr 3700 per kursdag.

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
Kurs 3
14.09.22
Oslo
Kurs 4
29.12.22
Oslo
10.05.23
Kurs 5
05.04.23
Oslo
44523
Kurs 6
09.08.23
Oslo

Kurs: 44523, Habiliteringspsykologi


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.