Helsepsykologi:
Grunnforståelse i klinisk helsepsykologi

24122
16.11.2022
17.11.2022
2
16
Oslo
Anrstein Finset og Linn Breen Herner
7.400,00 for medlemmer
14.800,00 for ikke medlemmer
12.10.2022
Logg deg inn for å få medlemspris

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten i helsepsykologi må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet.

Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig. 

Du er selv ansvarlig for at du er i godkjent praksis og i veiledning samtidig som du går på kurs.

«Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis.    Skjemaer

De to første kursene gir en oversikt over sentrale tema i klinisk helsepsykologi, både med tanke på rolle, organisasjon, kultur, vanlige somatiske plager og grunnleggende somatisk kunnskap. De fire siste tar opp sentrale plager og ulike behandlings- tilnærminger i klinisk helsepsykologi. I de fire siste kursene vil det også være kliniske illustrasjoner og ferdighetstrening.

Målbeskrivelse

Kurs 1

Kurset skal gi deltakere innblikk i grunnleggende premisser for en klinisk helse- psykolog, både med tanke på faglige perspektiver, samarbeid, tverrfaglighet og særpreg ved kultur og organisasjon ved somatiske institusjoner. Det anbefales å begynne med dette kurset.

Forventet læringsutbytte

  • Kunnskap om sammenhenger mellom psykologiske, sosiale og somatiske forhold ved somatisk sykdom – knyttet til ulike somatiske problemstillinger
  • Kunnskap om sammensatte lidelser
  • Kunnskap om grunnleggende modeller og roller i klinisk helsepsykologi
  • Kunnskap om utredningsmetodikk
  • Kunnskap om viktige områder som ivaretas av andre helseprofesjoner
  • Kunnskap om tverrfaglig versus flerfaglig samarbeid
  • Kunnskap om tverrfaglig organisering og samarbeid, og kunne ivareta et psykologfaglig perspektiv i tverrfaglig utredning og behandling
  • Kunnskap om kultur, normer og rammer for annet helsepersonell
  • Kunnskap om organisering av helseforetak og helse- og omsorgstjenestene i kommunene, samt formelle og lovmessige rammer

Tid:   

kl 0900-1700 begge dager

Avmeldingsfrist:

5 uker før kursstart

Du må selv melde deg på hvert av de 6 obligatoriske kursene til spesialiteten i helsepsykologi

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
16.11.22
Kurs 1
12.10.22
Oslo
24122
Kurs 2
01.02.23
Oslo
Kurs 3
03.05.23
Oslo
Kurs 4
16.08.23
Oslo
Kurs 5
20.12.23
Oslo
Kurs 6
17.04.24
Oslo

Kurs: 24122, Helsepsykologi: Grunnforståelse i klinisk helsepsykologi


Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.