Voksenpsykologi:
Alvorlige psykiske lidelser

23524
11.01.2024
12.01.2024
2
16
Bergen
Else-Marie Løberg
Pris annonseres senere
13.10.2022

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten i voksenpsykologi må du ha fullført alle fire samlingene i Fellesprogrammet.

Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig.

Du er selv ansvarlig for at du er i godkjent praksis og i veiledning samtidig som du går på kurs.

«Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis. Skjemaer

Ta kontakt med spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no for nærmere informasjon.

I henhold til spesialitetens målbeskrivelse skal de obligatoriske kursene på 96 timer gjennomføres over minimum 18 mnd. Kursene skal ha en jevn spredning over perioden, jf. krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs.
Du er selv ansvarlig for å passe på at kursene ikke gjennomføres på kortere tid.

Målsetting

Kurset skal gi psykologen økte forutsetninger for å utrede og behandle voksne med alvorlige psykiske lidelser, med hovedvekt på psykoselidelser.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap om betydningen av aktivt relasjonsarbeid for å etablere det samarbeidet som er nødvendig
Kunnskap om spesifikke metoder for utredning av alvorlige psykiske lidelser og komorbiditet, herunder rus, alvorlig depresjon, personlighetsproblematikk, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, demens og traumer
Kunnskap om betydningen av rask og fasespesifikk behandling for pasienter som har en underliggende psykoseproblematikk
Kunnskap om spesifikke behandlingsmetoder for psykoselidelser
Kunnskap om forankring og forvaltning av medisinfrie tilbud
Kunnskap om premisser (lovverk, tilstand og forventet utbytte) for vurdering av tvunget psykisk helsevern, herunder særlig samtykkekompetanse
Kunnskap om funksjonsrettede behandlinger som fremmer livskvalitet
Kunnskap om systemiske tiltak rettet mot gode levekår

Målbeskrivelse voksenpsykologi

Utfyllende bestemmelser voksenpsykologi

Tid

kl 0900-1700 begge dager

NB! Det er bindende påmelding  fra og med kurs 1 til alle 6 kurs

Dato Kursfase Pmld.frist Sted Kursnr
Kurs 1
13.10.22
Bergen
Kurs 2
13.10.22
Bergen
Kurs 3
13.10.22
Bergen
Kurs 4
13.10.22
Bergen
11.01.24
Kurs 5
13.10.22
Bergen
23524
Kurs 6
13.10.22
Bergen
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.