Hedersgjest

Psykolog uten grenser

Shanti Sachane, psykolog i Leger uten grenser

Shanti Sachane vil ha flere psykologer til internasjonale kriseområder. Hun lover at de skal bli godt ivaretatt. Hun er en av dem som har ansvar for å gjøre nettopp det.

Det er bare drøye tre måneder siden hun tiltrådte i ny stilling i Leger Uten Grenser ( Médecins Sans Frontières = MSF). Der skal hun blant annet fylle stillingen som Psychosocial Focal Point. Hun skal briefe ansatte som er på vei ut i felt, og debriefe dem når de har returnert til gamlelandet.

– Betydningen av mental helse er økende i denne bransjen. Det handler om å være tilstede med psykologkompetanse der det er krig, konflikt, epidemier og naturkatastrofer. Men det handler også om å ta godt vare på de som reiser ut, og sørge for at de få god oppfølging når de kommer hjem, sier Shanti.

Bedre enn Bjørgen

Hun guider oss rundt i MSFs myldrende lokale i Hausmannsgate i Oslo. I et åpent kontorlandskap av feltorganisatorer, pengeinnsamlere, kommunikasjonsfolk og Gud vet hva: 50 brennende sjeler i den norske satellitten til humanitærorganisasjonen som i sin tid ble til etter initiativ fra franske leger og journalister.

 «Alle liv er like mye verdt», lyder credoet. Uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet er en del av organisasjonens DNA. Statlige donasjoner blir i hovedsak avvist. Isteden hviler økonomien tungt på private givere. En viktig oppgaver er å drive såkalt «témoignage» – å bære vitnesbyrd –  og varsle om det man opplever i felt.

 

"

Vi forteller pasientenes kollektive historier, gir dem en stemme når de selv ikke har mulighet for å bli hørt

"

– Vi forteller pasientenes kollektive historier, gir dem en stemme når de selv ikke har mulighet. Det gjør vi for å rette oppmerksomhet mot de menneskelige kostnadene ved å være utsatt for kriser, og for å fremme fokus på grunnleggende menneskerettigheter, påpeker Shanti.

Den idealistiske holdningen er kanskje hovedårsak til den høye rankingen da TNS Gallup i 2016 kåret hvilke organisasjoner/personer nordmenn hadde mest tillit til. MSF tok andreplassen, etter NRK, men før kong Harald og Marit Bjørgen.

Interkulturell i sinn og skinn

I dette energisenteret har Shanti funnet sin pult, bortimot beordret av hjertets stemme:

– Jeg føler nesten det er et kall å være her, sier hun.

På grunn av verdigrunnlaget: Alle skal få hjelp uavhengig av etnisitet, kjønn, religion, politisk ståsted eller hvilken side man eventuelt har i en konflikt

Og kanskje på grunn av at hun selv har flere kulturer under huden; mauritisk og norsk, gift med Sør-Afrikaner og i tillegg familiære bånd til India, Japan og Brasil. Det har gitt et godt utgangspunkt for å se verden fra et interkulturelt perspektiv.

Men kanskje aller mest fordi hun kommer fra en familie som blandet Arnulf Øverlands fordring: «Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv» inn i morsmelken.

Godt forberedt, stor bonus

Etter år som psykolog i spesialisthelsetjenesten, er hun blitt terapeut for feltarbeidere:

– Folk som jobber for oss, skal takle situasjoner som de færreste er vant til: De skal mestre arbeid under krevende forhold, med ulike belastninger – både alvorlig lidelse, mangel på tilgang til det mest elementære – slik som rent vann, høyt stress og ofte ekstreme temperaturer. Under mange oppdrag må de også forholde seg til strenge sikkerhetsrutiner og tåle å bo tett innpå andre, forklarer hun.

 

"

Feltarbeid er blant annet en unik skole i kultursensitivitet

"

For la det være sagt med en gang. Det er ikke kostnadsfritt å være i felt. Ofte vil de som tar utfordringen, oppleve å se vonde ting. Kanskje har de vært fratatt muligheten for normal menneskelig kontakt – som berøring – på grunn av smittefare.

Men bonusen kan være substansiell: Gleden ved hjelpe dem som trenger det aller mest. Redde liv. Lindre smerte. Personlig og faglig utvikling i en kontekst lysår unna norsk offentlig helsevesen.

– Feltarbeid er blant annet en unik skole i kultursensitivitet, mener Shanti.

Uansett: Det gjelder å være godt forberedt før man reiser ut og få hjelp til å få byrdene av ryggen etter hjemkomst: Hva har vært utfordrende, hva har vært bra? Hvilke historier sitter du igjen med, hvilke ønsker du å fortelle videre og til hvem? Slik spørsmål forsøker Shanti å finne svar på sammen med dem som har stått i fremste linje der nøden er størst.

Les også:

Utøya hver dag

Da er det nyttig med terapeutbakgrunn og en solid psykologisk verktøykasse. Ingen som reiser ut, slipper unna Shanti. Hun etterlever taushetsplikten som enhver kliniker, fører journal og har alt på stell. Hennes bidrag er bare ett av flere ledd i de omfattende forberedelsene som feltarbeiderne må igjennom.

– Vi investerer mye i opplæring. Det er viktig for å hjelpe dem å takle det de møter i felt på best mulig måte. Det uforutsette er en del av hverdagen når man er ute med MSF, så gode forberedelser er viktig. Vi ønsker jo også gjerne at folk skal ha lyst til å reise ut igjen på nye oppdrag, sier hun.

I øyeblikket er det bare én norsk psykolog ute i felt. Behovet er betydelig større. Psykologene skal forholde seg mennesker som har fått snudd livene på hodet av krig, flukt og/eller naturkatastrofer. Og de skal ikke minst bistå lokale hjelpere.

"

Mange av dem vi hjelper opplever Utøya hver dag

"

 

– Mange av dem vi hjelper, opplever Utøya hver dag. Hjelpeapparat og helsetjenester legges i ruiner. Pasientene trenger psykologisk, så vel som somatisk behandling. Hjelperne trenger veiledning, opplæring og debriefing. Som feltarbeider i MSF, må man være forberedt på både å lede og veilede, i tillegg til klinisk arbeid. Dette gjelder også psykologer som reiser ut, opplyser vår hedersgjest.

– Hva tror du er grunnen til at ikke flere psykologer melder seg til tjeneste?

– Mange er nok ikke klar over muligheten. De mangler rett og slett informasjon. Men jeg mener også at vi har potensiale til å gjøre det mer attraktivt for psykologer å engasjere seg. En mulighet er å godkjenne feltarbeid som en type obligatorisk praksis i spesialistutdanningen for psykologer, foreslår hun.

I første om gang inviterer hun psykologer til å bli bedre kjent med organisasjonen: I løpet av høsten inviterer MSF til informasjonsmøter flere steder i landet. Allerede 3. september braker det løs i Oslo, 10. september i Stavanger, 11. september i Bergen etc. 

–  Vårt oppdrag er å redde liv og lindre nød der behovene er størst – og vi ønsker også å skape debatt og rette oppmerksomhet om mennesker i nød gjennom å fortelle deres historier. For å gjøre den jobben, trenger vi flere psykologer på laget. Fagfolk med en aktivist i magen. Som vil gjøre en forskjell for noen av dem som lider aller mest.

Åtte raske om Shanti

God til: Å framsnakke andre

Dårlig til: Å tåle urett

Redd for: Maktmisbruk

Hvis ikke psykolog: Ballettdanser

På fritiden: Synger, danser, trener yoga

Leser: Smittet av vold, Per Isdal

Ser på: Britisk krim

Nettsted: www.msf.org

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.