Retningslinjer for Studentpolitisk Utvalg

  1. Studentpolitisk utvalg (SPU) er et fast utvalg som møter minst fire ganger i året.
  2. SPU består av to studenter fra hvert av de fire universitetene i Norge, samt en utenlandsstudent som er i et studium som leder fram til autorisasjon som psykolog i Norge. Alle SPU-representanter må være studentmedlemmer i NPF.
  3. Sentralstyret oppnevner studentrepresentanter til SPU etter anbefaling fra de ulike lærestedene. Anbefalingen innebærer valg blant NPFs studentmedlemmer på lærestedet. SPU-representanter oppnevnes for tre år. Når SPU skal ha ny utenlandsrepresentant, skjer dette ved at SPU i samarbeid med avtroppende utenlandsrepresentant anbefaler en ny kandidat til Sentralstyret.
  4. SPU konstituerer seg hvert år på første møte. Leder og nestleder møter i Sentralstyret, leder med tale-, forslags- og stemmerett, nestleder har tale- og forslagsrett, og er leders personlige vararepresentant.

SPU holder kontakt med Psykologistudentenes Interesseorganisasjon (PSIO) og andre aktuelle organisasjoner.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.